Том 4 № 1 (2022)

У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України "Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2021 році та завдання на 2022 рік"; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2022 р.; інформаційно-аналітичні матеріали; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2022 р. тощо. Окремі сторінки присвячено висвітленню досягнень наукових установ, відділень НАПН України на виконання Плану заходів з відзначення 30-ї річниці НАПН України та діяльності НАПН України в умовах воєнного стану.

Опубліковано: 2022-06-30

Від редакційної колегії Вісника НАПН України

Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану

Засідання Президії НАПН України

До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України

Науково-аналітичні доповіді і матеріали

Для практичної діяльності освітян

Міжнародна діяльність