ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС

  • Лідія Іванівна Даниленко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4524-8347
  • Ірина Іванівна Драч Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7501-4122
  • Ольга Михайлівна Петроє Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2941-1455
  • Юрій Андрійович Скиба Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2238-8272
Ключові слова: науково-педагогічний працівник, науковий працівник, стажування викладачів, наукові дослідження, освітній процес, вища освіта, здобувач вищої освіти

Анотація

Стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти передбачено чинним законодавством України. Його метою для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО) у наукових установах є ознайомлення з результатами сучасних наукових досліджень у відповідній науковій сфері й галузі знань та їх імплементація у зміст програм вищої освіти. Для стажування наукових працівників у ЗВО, навпаки, важливим завданням є апробація власних наукових результатів в освітньому процесі. Ці два процеси є взаємозалежні та взаємообумовлені. Вони забезпечують системну професійну комунікацію між науковцями й науково-педагогічними працівниками, оновлення змісту навчання у вищій освіті результатами сучасних наукових досліджень, а також формують нові наукові напрями та галузі знань. Війна з РФ, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., не завадила повноцінному проходженню стажування викладачів одного з найпрестижніших закладів вищої освіти України — Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) в Інституті вищої освіти НАПН України (ІВО). В рамках стажування передбачено ознайомлення зі структурою, нормативним забезпеченням і web-сайтом ІВО; аналіз останніх результатів досліджень ІВО зі сфери наукових інтересів стажистів; оновлення змістовної та джерельної баз навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін, які викладають стажисти у ЗВО; обговорення сучасних результатів досліджень ІВО зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Парламентаризм і парламентська діяльність» спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування»; визначення перспективних планів співпраці викладачів і науковців у форматі спільного проведення навчальних занять, науково-практичних конференцій, зустрічей тощо. Стажування науково-педагогічних працівників КНУ в ІВО НАПН України заклало результативне підґрунтя для подальшої спільної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лідія Іванівна Даниленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Ірина Іванівна Драч, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ольга Михайлівна Петроє, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор наук з державного управління, професор, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Юрій Андрійович Скиба, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Драч, І., Калашнікова, С., Паламарчук, О., Рябченко, В., & Червона, Л. (2020). Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції : колективна монографія. (С. Калашнікова, заг. ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-37-3-2020

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Інститут вищої освіти НАПН України. (2022, 24 червня). Про проходження стажування професора кафедри парламентаризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л. Даниленко. https://bit.ly/3zyi3FD

Кабінет Міністрів України. (2011, 23 листопада). Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (1341). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Луговий, В., Драч, І., Петроє, О., Зінченко, В., Мєлков, Ю., Жиляєв, І., Регейло, І., Базелюк, Н., & Камишин, В. (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» : аналітичні матеріали (В. Луговий, О. Петроє, ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021

Скиба, Ю., Чорнойван, Г., Жабенко, О., Ярошенко, О., Отич, О., & Мельник, С. (2021). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів : аналітичні матеріали (Ю. Скиба, ред.). Ч. ІІ. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-51-3-2021

Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? (S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent, Eds.). Ithaca, Fontainebleau, Geneva. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

Опубліковано
2022-07-15
Як цитувати
Даниленко, Л. І., Драч, І. І., Петроє, О. М., & Скиба, Ю. А. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ЧАС. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4146
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану