Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

КРЕМЕНЬ Василь Григорович, президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН та НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5459-1318

Заступники головного редактора:

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1650-066X

ТОПУЗОВ Олег Михайлович, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-7690-1663

Відповідальний редактор:

РЕГЕЙЛО Ірина Юріївна, начальник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-0512-2456

Наукова рада:

СИСОЄВА Світлана Олександрівна, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-2499-732X

МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3592-4196

ЛЯШЕНКО Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6885-5978

НИЧКАЛО Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-5989-5684

САУХ Петро Юрійович, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-4366-2496

Редакційна рада:

БАЗЕЛЮК Наталія Валеріївна, заступник начальника науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6156-1897

ВАШУЛЕНКО Ольга Петрівна, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-4972-6246

ГУДИМ Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-6459-806X

КУРБАТОВ Сергій Володимирович, радник Президії НАПН України, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-8929-7562

СМОЛА Любов Михайлівна, науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України

ТКАЧЕНКО Лідія Іванівна, завідувач сектору науково-аналітичної обробки і поширення інформації відділу наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв’язків апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук

ШАГАЄВА Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-0810-9249