Рецензування

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне або одностороннє анонімне рецензування рукописів.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", де вказують свої зауваження.

Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
Повернути на повторне рецензування - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
Дивіться коментарі - не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор, за необхідності, доопрацьовує та подає рукопис. Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.