ISSN Online 2707-305X

Вісник Національної академії педагогічних наук України засновано у 2019 р. як електронне наукове періодичне видання відкритого доступу (постанова Президії НАПН України від 19 вересня 2019 р. № 1-2/8-219).

Засновник: Національна академія педагогічних наук України

Метою видання є сприяння розвитку наукового потенціалу у сфері освіти, педагогіки і психології, інтеграції вітчизняної педагогічної і психологічної науки у світовий освітньо-науковий простір та всебічне висвітлення діяльності Національної академії педагогічних наук України.

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік. Публікація матеріалів у межах випусків здійснюється безперервно до 1 липня (1 випуск) та до 31 грудня (2 випуск).

Категорія читачів: працівники сфер освіти та наукової і науково-технічної діяльності, державної влади, бізнесу, суспільство в цілому, широке коло осіб, зацікавлених у модернізації та світовій і європейській інтеграції національних освітнього та дослідницького просторів, підвищенні їх глобальної конкурентоспроможності.

© Дизайн обкладинок: Видавництво "Педагогічна думка"