Архіви

 • Том 5 № 1 (2023)

  У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених наукових установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2022 році та завдання на 2023 рік»; методологічному семінарі НАПН України «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання»; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2023 р.; інформаційно-аналітичні матеріали; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2023 р. тощо. Окремі публікації присвячено висвітленню досягнень наукових установ, відділень НАПН України та діяльності НАПН України в умовах воєнного стану. Зокрема, про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану; результати досліджень науково-методичного забезпечення спеціалізованої освіти наукового спрямування в Інституті обдарованої дитини НАПН України; наукову і науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку; результати виконання наукового дослідження «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану» тощо.

 • Том 4 № 2 (2022)

  У випуску видання публікуються статті за результатами наукових доповідей вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах "Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи" та методологічному семінарі НАПН України "Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів"; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у ІІ півріччі 2022 р.; концепції, науково-аналітичні доповіді й матеріали; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події серпня-грудня 2021 р. тощо. Окремі сторінки присвячено висвітленню заходів з відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди та діяльності НАПН України в умовах воєнного стану.

 • Том 4 № 1 (2022)

  У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України "Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2021 році та завдання на 2022 рік"; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2022 р.; інформаційно-аналітичні матеріали; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2022 р. тощо. Окремі сторінки присвячено висвітленню досягнень наукових установ, відділень НАПН України на виконання Плану заходів з відзначення 30-ї річниці НАПН України та діяльності НАПН України в умовах воєнного стану.

 • Том 3 № 2 (2021)

  У випуску видання опубліковано наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах "Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку" та методологічному семінарі НАПН України "Розвиток обдарованої особистості: світовий і вітчизняний контексти"; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у ІІ півріччі 2021 р.; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події липня-грудня 2021 р., зокрема заходи на виконання програм спільної діяльності з Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України; практичні рекомендації для освітян тощо. Окрему сторінку присвячено заходам, в яких беруть участь вчені НАПН України, з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України.

 • Том 3 № 1 (2021)

  У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України "Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік" (9 квітня 2021 р.); методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» (8 квітня 2021 р.); найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2021 р., зокрема щодо результатів виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, науково-методичного забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку, формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем, затвердження Стратегії інтернаціоналізації НАПН України на 2021-2025 роки, результатів дослідження проблем компетентнісно орієнтованої мовно-літературної освіти в ліцеї, методичних основ розроблення Smart-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників тощо; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2021 р. тощо.

 • Том 2 № 2 (2020)

  У випуску видання представлено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів) НАПН України: на загальних зборах НАПН України «Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні» (20 листопада 2020 р.), методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (19 листопада 2020 р.), засіданнях Президії НАПН України за період вересень-грудень 2020 р.; науково-аналітичні доповіді і матеріали, зокрема щодо стану загальної середньої освіти України в контексті освіти країн Європи, суспільної свідомості та заходів з її поліпшення в умовах пандемії Covid-19, стратегічних цілей та завдань формування людського капіталу в Україні; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події ІІ півріччя 2020 р., зокрема заходи на виконання Програми спільної діяльності з Міністерством освіти і науки України (розроблення проєктів Стратегії розвитку вищої освіти, Державного стандарту базової середньої освіти); практичні рекомендації для освітян, зокрема в сфері дошкільної освіти в контексті ідей Нової української школи, використання цифрового освітнього середовища, реформування освіти осіб з особливими освітніми потребами в Україні, психологічного супроводу освіти в умовах пандемії Covid-19; заходи міжнародної діяльності тощо.

 • Вісник Національної академії педагогічних наук України, Том 2, № 1 (2020) Том 2 № 1 (2020)

  У випуску видання представлено ключові виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2020 р., найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події, серед яких, зокрема слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, та міжнародної діяльності, діяльність НАПН України в період карантину тощо.

 • Том 1 № 1 (2019)

  У першому випуску видання представлено наукові доповіді на пленарному засіданні та постанова загальних зборів НАПН України «Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті» (17-18 грудня 2019 р.), ключові виступи на засіданнях Президії НАПН України за період вересня-грудня 2019 р., найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події ІІ півріччя 2019 р., зокрема у міжнародній діяльності, забезпеченні освітніх програм, наукометрії тощо.