• Том 3 № 1 (2021)

  У випуску видання розміщуються наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах та методологічному семінарі НАПН України, найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2021 р., науково-аналітичні матеріали, найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2021 р. тощо.

  Наповнення випуску триває до 30 червня 2021 р.

  © Дизайн обкладинки: Видавництво "Педагогічна думка"

 • Том 2 № 2 (2020)

  У випуску видання представлено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів) НАПН України: на загальних зборах НАПН України «Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні» (20 листопада 2020 р.), методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (19 листопада 2020 р.), засіданнях Президії НАПН України за період вересень-грудень 2020 р.; науково-аналітичні доповіді і матеріали, зокрема щодо стану загальної середньої освіти України в контексті освіти країн Європи, суспільної свідомості та заходів з її поліпшення в умовах пандемії Covid-19, стратегічних цілей та завдань формування людського капіталу в Україні; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події ІІ півріччя 2020 р., зокрема заходи на виконання Програми спільної діяльності з Міністерством освіти і науки України (розроблення проєктів Стратегії розвитку вищої освіти, Державного стандарту базової середньої освіти); практичні рекомендації для освітян, зокрема в сфері дошкільної освіти в контексті ідей Нової української школи, використання цифрового освітнього середовища, реформування освіти осіб з особливими освітніми потребами в Україні, психологічного супроводу освіти в умовах пандемії Covid-19; заходи міжнародної діяльності тощо.

  © Дизайн обкладинки: Видавництво "Педагогічна думка"

 • Вісник Національної академії педагогічних наук України, Том 2, № 1 (2020) Том 2 № 1 (2020)

  У випуску видання представлено ключові виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2020 р., найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події, серед яких, зокрема слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, та міжнародної діяльності, діяльність НАПН України в період карантину тощо.

  © Дизайн обкладинки: Видавництво "Педагогічна думка"

 • Том 1 № 1 (2019)

  У першому випуску видання представлено наукові доповіді на пленарному засіданні та постанова загальних зборів НАПН України «Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті» (17-18 грудня 2019 р.), ключові виступи на засіданнях Президії НАПН України за період вересня-грудня 2019 р., найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події ІІ півріччя 2019 р., зокрема у міжнародній діяльності, забезпеченні освітніх програм, наукометрії тощо.

  © Дизайн обкладинки: Видавництво "Педагогічна думка"