Том 5 № 1 (2023)

У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених наукових установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2022 році та завдання на 2023 рік»; методологічному семінарі НАПН України «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання»; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2023 р.; інформаційно-аналітичні матеріали; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2023 р. тощо. Окремі публікації присвячено висвітленню досягнень наукових установ, відділень НАПН України та діяльності НАПН України в умовах воєнного стану. Зокрема, про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану; результати досліджень науково-методичного забезпечення спеціалізованої освіти наукового спрямування в Інституті обдарованої дитини НАПН України; наукову і науково-організаційну діяльність Інституту професійної освіти НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку; результати виконання наукового дослідження «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану» тощо.

Опубліковано: 2023-01-26

Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану

Науково-аналітичні доповіді і матеріали

Міжнародна діяльність