ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ (НА ПРИКЛАДІ СТАЖУВАННЯ В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ)

  • Світлана Вікторівна Копилова Херсонський державний університет, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7577-839X
Ключові слова: підвищення якості вищої освіти, стажування, професійний розвиток викладачів, зміст професійної підготовки магістрів, магістр, соціальна робота

Анотація

У статті висвітлено роль стажування науково-педагогічних працівників у підвищенні якості професійної підготовки магістрів соціогуманітарного профілю. Соціальна робота розглядається насамперед як чинник соціального розвитку громади, а не тільки як спосіб надання соціальних послуг. Така особливість знайшла відображення в освітній програмі підготовки магістрів соціальної роботи в Херсонському державному університеті. Розвиток викладацької майстерності, оновлення змістової та джерельної баз навчально-методичних матеріалів освітніх компонент розглядаються як чинники підвищення якості вищої освіти. Виділено три основні аспекти стажування як рушійної сили професійного розвитку викладачів: науковий, науково-педагогічний, прогностичний. Розкрито можливості оновлення змісту й методичного забезпечення освітніх компонент освітньої програми «Соціальна робота» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «231 Соціальна робота». Продемонстровано прикладне значення сучасних досліджень, що їх здійснюють науковці Інституту вищої освіти НАПН України. Окреслено перспективи розвитку співпраці закладів вищої освіти і наукових установ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Копилова, Херсонський державний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри філософії, соціології та соціальної роботи Херсонського державного університету, м. Івано-Франківськ, Україна

Список використаних джерел

АрміяInform. (2022, 16 травня). Звернення Президента України Володимира Зеленського до американських студентів під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США. https://bit.ly/3lvZoFN

Базелюк, О., Вітренко, Ю., Воробйова, О., Ворона, В., Дебич, М., Паламарчук, О., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2021). Теоретичні основи політики та механізмів забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах у контексті євроінтеграції : препринт (аналітичні матеріали) (Ж. Таланова, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-54-4-2021

Верховна Рада України. (2009, 8 липня). Всесвітня конференція з вищої освіти — 2009: «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку» : комюніке. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_011

Власова, І., Калашнікова, С., Оржель, О., Рябченко, В., Трима, К., & Червона, Л. (2021). Теоретичні основи реалізації соціальної відповідальності університетів : препринт (аналітичні матеріали) (С. Калашнікова, О. Оржель, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-52-0-2021

Драч, І., Калашнікова, С., Паламарчук, О., Рябченко, В., & Червона, Л. (2020). Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції : колективна монографія (С. Калашнікова, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-37-3-2020

Друкер, П.Ф. (2004). Задачи менеджмента в XXI веке. Пер. с англ. Издательский дом «Вильямс».

Жабенко, О., Муромець, В., Регейло, І., Скиба, Ю., Чорнойван, Г., & Ярошенко, О. (2020). Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії : препринт (аналітичні матеріали) (І частина) (Ю. Скиба, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-40-3-2020

Зінченко, В., Базелюк, Н., Бойченко, М., Горбунова, Л., Курбатов, С., Мєлков, Ю., & Шипко, О. (2020). Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства : монографія (В. Зінченко, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-36-6-2020

Інститут вищої освіти НАПН України. (2018, 6 серпня). Профіль організації. https://ihed.org.ua/about

Луговий, В., & Таланова, Ж. (2018). Сучасне розуміння якості вищої освіти: національна система забезпечення якості відповідно до принципів європейського простору вищої освіти : презентація. https://bit.ly/3YXT493

Луговий, В., Драч, І., Петроє, О., Зінченко, В., Мєлков, Ю., Жиляєв, І., Регейло, І., Базелюк, Н., & Камишин, В. (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука» : препринт (аналітичні матеріали) (В. Луговий, О. Петроє, ред.). Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021

Towards knowledge societies : UNESCO world report. (2005). UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141843

Опубліковано
2023-03-03
Як цитувати
Копилова, С. В. (2023). ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ (НА ПРИКЛАДІ СТАЖУВАННЯ В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5103
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України