УНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ

За результатами наукової доповіді на засіданні Стратегічної сесії керівників закладів вищої освіти, 2 березня 2023 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: вища освіта, мережа закладів вищої освіти, університет, модернізація, підготовка конкурентоспроможного фахівця, повоєнне відновлення України

Анотація

Окреслено проблемні питання сучасної вищої освіти України, зокрема недоліки існуючої мережі закладів вищої освіти, такі як висока завантаженість викладачів, відсутність наукових шкіл та формальність наукової діяльності, недостатня мобільність університету у підготовці фахівців затребуваних ринком праці, надмірне дублювання спеціальностей підготовки на регіональному рівні, подрібненість мережі закладів вищої освіти і як наслідок її витратність та неефективність, що призводить до хронічного дефіциту ресурсів та зниження загальної вітчизняної університетської конкурентоспро-можності. Таким чином, логічною і вкрай необхідною видається модернізаціїя існуючої мережі закладів вищої освіти, зокрема шляхом об’єднання окремих закладів. Подібне укрупнення мережі університетів відповідає міжнародному досвіду та дасть змогу підвищити їх конкуретноспроможність і позиції в авторитетних світових університетських рейтингах, що важливо для повоєнного відновлення України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., & Дебич, М.А. (2022). Сфера вищої освіти як складова плану відновлення України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211

Державна служба статистики України. (2022). Вища та фахова передвища освіта в Україні. http://www.ukrstat.gov.ua/

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Калашнікова, С., & Оржель, O. (2022). Оптимізація мережі закладів вищої освіти: досвід європейських країн та рекомендації для України : аналітичний огляд. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/731669

Кремень, В.Г. (ред.) (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022). Мережа державних закладів вищої освіти України : аналіт. огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2021а). Вимірювання якості діяльності університетів через участь у світових (Shanghai, Times, QS) та національному рейтингах : за матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти» 10 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2021b). Дві стратегії розвитку вищої освіти: якої бракує Україні? Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (12), 35-52. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022). Університетський портрет Києва: проблема збереження науково-технологічного профіля : Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101

План відновлення України. (2022). https://recovery.gov.ua

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Президент України. (2022, 21 квітня). Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни (266/2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 266/2022

World Bank Group. (2019). Review of the Education Sector in Ukraine. Moving towards Effectiveness, Equity and Efficiency (RESUME3). Overview. https://bit.ly/30vLppl

Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2023). УНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ: За результатами наукової доповіді на засіданні Стратегічної сесії керівників закладів вищої освіти, 2 березня 2023 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1-4. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5106
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану