АКТУАЛІТЕТИ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ (ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ВЕБІНАРУ «РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ 2023)

  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Ключові слова: рідномовна освіта, україноцентричність, українська мова, українська діаспора, багатомовна освіта, сталий розвиток суспільства

Анотація

У повідомленні представлено результати проведення щорічного вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», присвяченого Міжнародному дню рідної мови (15 лютого 2023 р). Співорганізатором заходу виступили Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, первинний осередок товариства в Інституті. Метою вебінару є просвітницька місія партнерства наукових установ, закладів фахової передвищої і вищої освіти, закладів загальної освіти у дієвій реалізації політики україномовного навчання та раціональної підтримки багатомовної освіти; утвердження цінності мови як маркера української ідентичності в умовах воєнних реалій.
Учасники вебінару (170 осіб): громадські діячі, науковці, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти, викладачі закладів фахової передвищої і вищої освіти, викладачі й методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, учителі загальноосвітніх закладів (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Український державний університет імені М.П. Драгоманова, Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О. Сухомлинського НАПН України, Державний ліцей «Міжнародна українська школа» та ін.). Проблематика вебінару охоплювала такі проблеми: україномовна освіта як пріоритет національного поступу в умовах воєнного й повоєнного часу; проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві — авторитетна думка; європейські тенденції багатомовної освіти; досвід багатомовного й рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти; утвердження традицій рідномовної освіти в умовах закладів середньої освіти; збереження культурної спадщини в музейному просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вовк, М.П., & Котун, К.В. (2021). Розвиток рідномовної і багатомовної освіти в Україні: досвід відзначення Міжнародного дня рідної мови під егідою Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-3

Драновська, Є. (2023, 15 лютого). Студенти факультету іноземної та слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка взяли участь у щорічному вебінарі «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства». Facebook. https://bit.ly/3IzIHRP

Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2023, 11 лютого). Гостьова лекція «Краще зсередини зірвати всю Росію…» (до історії написання П. Тичиною поеми-симфонії «Сковорода») С.А. Гальченка. https://bit.ly/3y2futY

Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2023, 15 лютого). Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства — 2023. https://bit.ly/3SJEdfZ

Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (2023). Програма вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства». https://bit.ly/3J0e8WD

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (2022, 9 листопада). Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою [Tweet]. https://twitter.com/CinC_AFU/status/1590320009330688000

Опубліковано
2023-03-02
Як цитувати
Вовк, М. П. (2023). АКТУАЛІТЕТИ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ (ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ВЕБІНАРУ «РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ 2023). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5102
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану