ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ: ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ

За результатами наукової доповіді на засіданні Стратегічної сесії керівників закладів вищої освіти, 1 березня 2023 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: вища освіта, підготовка вчителя, розвиток інноваційної людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу, європейська інтеграція, повоєнне відновлення

Анотація

У статті представлено основні тези наукової доповіді на засіданні Стратегічної сесії керівників закладів вищої освіти, ініційованої Міністерством освіти і науки України, яка відбулася 1 березня 2023 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Поруч з позитивною оцінкою української освіти в цілому та зокрема вітчизняного досвіду підготовки вчителів, окреслено головні виклики, з-поміж яких: необхідність модернізації освіти, недостатній престиж вчительської професії, нижчі від загальноєвропейських показників кількість учнів на одного вчителя, потреби соціальної підтримки вчителів і підвищення якості підготовки вчителів та шляхи їх вирішення, особливо в умовах повоєнного відновлення.
Визначено світові тенденції цивілізаційного розвитку, які необхідно враховувати у навчанні і вихованні учнів, в освітній моделі, зокрема в підготовці вчителя на інноваційній, високотехнологічній та високовмотивованій основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і
НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2022). Освіта. http://www.ukrstat.gov.ua/

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кабінет Міністрів України. (2003, 16 січня). Про затвердження Програми «Шкільний автобус». (31). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/5242/

Кабінет Міністрів України. (2021а, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/179-2021-п

Кабінет Міністрів України. (2021b, 17 лютого). Деякі питання цифрової трансформації (365-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-р

Кремень, В.Г. (2008). Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К.: Педагогічна думка.

Кремень, В.Г. (ред.) (2021a). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г. (ред.), Ничкало, Н.Г., Лук’янова, Л.Б., & Хомич, Л.О. (2021b). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : наук-аналіт. доп. Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка». https://bit.ly/3v04PiT

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура: Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2), 1-10. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1

Кремень, В.Г., Биков, В.Ю., Ляшенко, О.І., Литвинова, С.Г., Луговий, В.І., Мальований, Ю.І., Пінчук, О.П., & Топузов, О.М. (2022а). Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи: наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223

Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., Бех, І.Д., Вознесенська, О.Л., Гавриш, Н.В., Гончар, Л.В., Журба, К.О., Ільїн, В.В., Канішевська, Л.В., Кириченко, В.І., Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Куниця, Т.Ю., Курбатов, С.В., Литовченко, О.В., Малиношевський, Р.В., Мачуський, В.В., Найдьонова, Л.А., Рейпольська, О.Д., Толочко, С.В., Федорченко, Т.Є., Харченко, Н.В., Чаплінська, Ю.С., & Шахрай, В.М. (2022b). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206

План відновлення України. (2022). https://recovery. gov.ua/

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Сковорода, Г. (2016). Повна академічна збірка творів / за ред. проф. Л. Ушкалова. 2-ге вид., стер. Харків: Видавець Савчук О.О.

Топузов, О.М. (ред.), Локшина, О.І. (ред.), Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання. Київ: Педагогічна думка.

Опубліковано
2023-03-06
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2023). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ: ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ: За результатами наукової доповіді на засіданні Стратегічної сесії керівників закладів вищої освіти, 1 березня 2023 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1-6. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5104
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану