РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
Ключові слова: пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, сфера освіти, розвиток інноваційної людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу, воєнний стан, повоєнне відновлення України, європейська інтеграція, Національна академія педагогічних наук України

Анотація

Проаналізовано реалізацію Національною академією педагогічних наук України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності впродовж 2010-2022 рр., відповідність отриманих результатів пріоритетам і актуальним завданням державної освітньо-наукової політики. Показано значущий соціально-економічний вплив на прогрес країни наукового і методичного забезпечення академією вітчизняної сфери освіти, особливо в умовах сучасних викликів і загроз. Обґрунтовано, що НАПН України відіграє ключову роль у модернізації освітньої сфери на інноваційних засадах, науково-методичному супроводі оновлення освітнього законодавства, створенні стандартів, програм, підручників, іншого концептуального і програмно-методичного забезпечення функціонування і розвитку всіх ланок сфери освіти, навчання людини впродовж життя від народження. Аргументовано, що пріоритетні напрями розвитку науки і техніки мають бути доповнені напрямом «розвиток людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу», який важливий для забезпечення перемоги у нав’язаній війні та повоєнного відновлення України на інноваційній, високотехнологічній і високовмотивованій основі, європейської інтеграції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віцепрезидент, в.о. головного вченого секретаря Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Биков, В.Ю., Лещенко, М.П., & Овчарук, О.В. (2021). Науково-аналітичні матеріали «Шкільна освіта для демократичного громадянства». Київ: ІІТЗН НАПН України. 2021. https://lib.iitta.gov.ua/728643/

Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., & Дебич, М.А. (2022). Сфера вищої освіти як складова плану відновлення України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-7. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211

Державна служба статистики України. (2022). Освіта. http://www.ukrstat.gov.ua/

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту».(2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». (2011, 8 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». (2010, 9 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2519-17

Закон України «Про фахову передвищу освіту». (2019, 6 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2745-19

Іванюк, І.В., & Овчарук, О.В. (2021). Результати онлайн опитування готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину : аналітичний звіт. Київ: ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/724564/

Кабінет Міністрів України. (2017, 13 грудня). Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (903-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-р

Кабінет Міністрів України. (2021а, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п

Кабінет Міністрів України. (2021b, 17 лютого). Деякі питання цифрової трансформації (365-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-р

Кабінет Міністрів України. (2021с, 4 серпня). Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки (911-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2021-р

Калашнікова, С., & Оржель, O. (2022). Оптимізація мережі закладів вищої освіти: досвід європейських країн та рекомендації для України : аналітичний огляд. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/731669

Кокун, О.М. (2022). Всеукраїнське опитування «Твоя життєстійкість в умовах війни» : препринт. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/731505/

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., & Регейло, І.Ю. (2022). Діяльність Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-38. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203

Кремень, В.Г. (ред.) (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В. (ред.). (2022). Національна академія педагогічних наук України: 1992-2022 рр. : монографія. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.37472/NAES-1992-2022

Кремень, В.Г. (ред.), Ничкало, Н.Г., Лук’янова, Л.Б., & Хомич, Л.О. (2021). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : наук-аналіт. доп. Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка». https://bit.ly/3v04PiT

Кремень, В.Г., Биков, В.Ю., Ляшенко, О.І., Литвинова, С.Г., Луговий, В.І., Мальований, Ю.І., Пінчук, О.П., & Топузов, О.М. (2022). Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи: наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-49. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022). Мережа державних закладів вищої освіти України : аналіт. огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes. 2022.4122

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура: Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2), 1-10. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1

Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., Бех, І.Д., Вознесенська, О.Л., Гавриш, Н.В., Гончар, Л.В., Журба, К.О., Ільїн, В.В., Канішевська, Л.В., Кириченко, В.І., Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Куниця, Т.Ю., Курбатов, С.В., Литовченко, О.В., Малиношевський, Р.В., Мачуський, В.В., Найдьонова, Л.А., Рейпольська, О.Д., Толочко, С.В., Федорченко, Т.Є., Харченко, Н.В., Чаплінська, Ю.С., & Шахрай, В.М. (2022). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-30. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206

Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022a). Аспірантська підготовка як фактор університетської конкурентоспроможності : аналіт. огляд стану в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes. 2022.4136

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022b). Університетський портрет Києва: проблема збереження науково-технологічного профіля: Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022. 4101

Максименко, С.Д., Піроженко, Т.О., Пророк, Н.В., & Папуча, М.В. (2021). Психологічний портрет особистості дитини: вікові періоди. Київ: «Видавництво Людмила».

Малихін, О.В., Арістова, Н.О., & Шпарик, О.М. (2021). Організація освітнього процесу в Україні та країнах ЄС в умовах непрогнозованих впливів : довідкове видання. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3BA4EvU

Панич, О. (ред.), Андрєєв, М., Бахрушин, В., & Лук’янова, Л. (2021). Державна політика у сфері освіти дорослих в Україні. Звіт за результатами дослід-ження. Київ: Вид-во представництво DVV International в Україні. https://bit.ly/3v2ocYJ

План відновлення України. (2022). https://recovery. gov.ua/

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Президент України. (2021a, 16 лютого). Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти (55/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/2021

Президент України. (2021b, 30 березня). Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти (130/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130/2021

Президент України. (2021c, 2 червня). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію людського розвитку» (225/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021

Президент України. (2022, 21 квітня). Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни (266/2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 266/2022

Радкевич, В.О. (ред.), & Єршова Л.М. (ред.). (2019). Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали. Житомир: Полісся.

Радкевич, В.О., Бородієнко, О.В., & Кравець, С.Г. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України в контексті євроінтеграційних процесів (порівняльний аналіз із країнами Європейського Союзу) : науково-аналітичні матеріали. Київ: ТОВ «ТРОПЕА». https://bit.ly/3p1mrHB

Слюсаревський, М.М. (2020). Про стан суспільної свідомості та заходи з його поліпшення в умовах пандемії COVID-19 : науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2), 1-4. https://doi.org/10.37472/2707-305x-2020-2-2-14-2

Слюсаревський, М.М. (2022). Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124

Топузов, О.М. (ред.), & Головко, М.В. (уклад.). (2021a). Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи: аналітико-методичні матеріали. Київ: Педагогічна думка. https://bit.ly/3s2NFPO

Топузов, О.М. (ред.), & Головко, М.В. (уклад.). (2021b). Стан та шлях підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні : аналітико-методичні матеріали. Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://bit.ly/3H11iDn

Топузов, О.М., Саух, П.Ю., Драч, І.І., Локшина, О.І., Глушко, О.З., Джурило, А.П., Максименко, О.О., Нікольська, Н.В., Дебич, М.А., Паламарчук, О.Ф., & Трима, К.А. (2021c). Початок і завершення навчального року: зарубіжний досвід: Інформація Національної академії педагогічних наук України на запит Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-13. https://doi.org/ 10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-1

Топузов, О.М., & Засєкіна, Т.М. (2022). Комплект підручників авторських колективів інституту педагогіки НАПН України для учнів 5-х класів за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4140

Топузов, О.М., Засєкіна, Т.М., Головко, М.В., & Калініна, Л.М. (2022а). Освітньо-науковий фронт: діяльність Інституту педагогіки НАПН України в умовах воєнного стану. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes. 2022.4145

Топузов, О.М. (ред.), Локшина, О.І. (ред.), Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022b). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання. Київ: Педагогічна думка.

OECD. (2022). Main Science and Technology Indicators. https://www.oecd.org/sti/msti.htm

Опубліковано
2023-01-26
Як цитувати
Кремень, В. Г., Луговий, В. І., & Топузов, О. М. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5101
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали