Том 3 № 2 (2021)

У випуску видання опубліковано наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах "Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку" та методологічному семінарі НАПН України "Розвиток обдарованої особистості: світовий і вітчизняний контексти"; найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у ІІ півріччі 2021 р.; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події липня-грудня 2021 р., зокрема заходи на виконання програм спільної діяльності з Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України; практичні рекомендації для освітян тощо. Окрему сторінку присвячено заходам, в яких беруть участь вчені НАПН України, з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України.

Опубліковано: 2021-12-31

Загальні збори НАПН України

Засідання Президії НАПН України

До 30-річчя Незалежності України

Співпраця з комітетами Верховної Ради України

Програма спільної діяльності з МОН України

Науково-аналітичні доповіді і матеріали

Проєкти за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Проблеми дистанційного навчання

Для практичної діяльності освітян

Події