ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС, США ТА КИТАЇ» (2018-2020 рр.) ВІДДІЛОМ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 жовтня 2021 р.

  • Олена Ігорівна Локшина Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5097-9171
Ключові слова: відділ порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України; Національна академія педагогічних наук України, компаративні дослідження, реформування освіти в Україні

Анотація

У доповіді представлено інформацію про наукове дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї», що його виконував відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України упродовж 2018-2020 рр. Наголошено на зв’язку тематики дослідження з Пріоритетними напрямами наукових досліджень та науково-технічних розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018-2022 рр. Презентовано найвагоміші результати наукових досліджень, акцентовано на розширенні апробаційних напрямів, обґрунтовано внесок відділу в реформування освіти в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Ігорівна Локшина, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Вербова, В.В., Горбенко, Н.А., Глушко, О.З., & Березівська, Л.Д. (ред). Олена Ігорівна Локшина: дослідниця у галузі компаративістики в освіті (до 30-річчя наукової діяльності) : біобібліографічний покажчик. Київ. https://doi.org/10.32405/978-617-7619-21-4-80

Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. (2010-2021). Конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта». http://comparlab.org.ua/?page_id=113

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура. Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1

Локшина, О.І. (ред.), & Глушко, О.З. (2019). Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1991-2016) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Київ. https://doi.org/10.32405/978-617-7619-20-7

Локшина, О.І. (ред.). (2020). Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.) : оглядове видання. Київ: Авторитет. https://doi.org/10.32405/978-966-97763-0-4-2020-36

Локшина, О.І., & Кравченко, С.М. (2021). Наукові праці відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (2018-2020) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик (О.І. Локшина, наук. ред.). Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://doi.org/10.32405/978-617-692-662-7-2021-56

Локшина, О.І., Глушко, О.З., Джурило, А.П., Кравченко, С.М., Нікольська, Н.В., Тименко, М.М., & Шпарик, О.М. (2020). Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї : монографія. Київ: Інститут педагогіки НАПН України.

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Реймерз Ф.М., & Шляйхер А. (2020). Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 2020 року : Рекомендації Директорату з питань освіти та навичок Організації економічного співробітництва і розвитку у співпраці з Гарвардською вищою школою освіти (НАПН України, пер.). Київ: НАПН України. https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/publications/4

Топузов, О.М., Локшина, О.І., Кравченко, С. М., Локшина, О.І. (ред.), & Корнілова, Л.Є., (2020). Освіта та навчання в контексті пандемії COVID-19 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Київ: Авторитет. https://doi.org/10.32405/978-966-97763-3-0-2020-76

Топузов, О.М., Саух, П.Ю., Драч, І.І., Локшина, О.І., Глушко, О.З., Джурило, А.П., Максименко, О.О., Нікольська, Н.В., Дебич, М.А., Паламарчук, О.Ф., & Трима, К.А. (2021). Початок і завершення навчального року: зарубіжний досвід. Інформація Національної академії педагогічних наук України на запит Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(3). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-1

Шевченко, Т. (2003). Зібрання творів. (Т. 1). Київ. http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm

Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020). (2009, May 28). Official Journal of the European Union, (C 119), 2-10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01). (2018, June 4). Official Journal of the European Union, (C 189), 1-13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0604(01)

Опубліковано
2021-11-19
Як цитувати
Локшина, О. І. (2021). ВИКОНАННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС, США ТА КИТАЇ» (2018-2020 рр.) ВІДДІЛОМ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 жовтня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-3
Розділ
Засідання Президії НАПН України