ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

За результатами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

  • Мирослав Стефанович Коваль Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0662-862X
  • Нелля Григорівна Ничкало Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5989-5684
  • Андрій Данилович Кузик Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-0118-9493
Ключові слова: педагогіка, психологія, безпека життєдіяльності, професійна підготовка, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація

Анотація

У статті розглянуті та охарактеризовані різні аспекти підготовки і проведення та узагальнені результати VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». Конференція відбулася 4-5 листопада 2021 року у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відповідно до плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії педагогічних наук України. Її проведення започатковано у 2006 році Міністерством надзвичайних ситуацій України та НАПН України.
Організатори цьогорічної конференції: Національна академія педагогічних наук України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності як структурний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
На пленарних засіданнях виступили з науковими доповідями вітчизняні та зарубіжні вчені — знані фахівці у сфері професійної педагогіки та педагогіки і психології безпеки життєдіяльності. В їхніх доповідях викладені теоретичні засади, досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі сучасних закладів освіти та обґрунтовані перспективи цифровізації підготовки фахівців нової генерації.
Цікаві дискусії відбулися на засіданнях чотирьох секцій:
1. Цифрова трансформація освіти і науки: стан і перспективи. Цифровізація підготовки здобувачів освіти у закладах освіти різних рівнів. Проблеми сучасної кібербезпеки, психопедагогіки безпеки, культура безпеки професійної діяльності фахівців.
2. Теорія і практика проєктування інформаційно-освітнього середовища у професійній підготовці фахівців. Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів формальної і неформальної освіти.
3. Актуальні психолого-педагогічні проблеми професійної підготовки фахівців в умовах змішаного навчання.
4. Підготовка педагогів закладів формальної і неформальної освіти до створення та використання електронних освітніх ресурсів. Інформаційні технології у наукових дослідженнях. Менеджмент інноваційних освітніх проєктів, програм, підготовка грантів. Роботою секцій керували знані вчені та педагоги закладів вищої освіти.
Під час конференції відбувся обмін інноваційним досвідом використання ІКТ у закладах освіти. Учасники конференції взяли участь у семінарах, воркшопах, майстер-класах і тренінгах, що проводили науково-педагогічні працівники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також інших закладів освіти, установ і компаній, що здійснюють виробничу та освітню діяльність у сфері інформаційних технологій.
На підсумковому засіданні обговорено результати роботи секцій, обґрунтовано висновки та пропозиції до рекомендацій конференції. Найважливіші з них викладено у цій статті. Всього у пленарних, секційних засіданнях та інших заходах взяли участь понад 100 осіб з 7 країн — Болгарії, Великої Британії, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі та України, 60 з них виступили з науковими доповідями і повідомленнями.
У статті також висвітлено організаційно-технічні аспекти проведення конференції, зокрема використання онлайн-платформи Zoom та системи менеджменту конференцій Indico.
За результатами обговорення актуальних проблем використання ІКТ у сучасній освіті запропоновано інноваційні підходи та методики організації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах цифровізації. Ідеї інноваційного досвіду застосування ІКТ рекомендовано впроваджувати в освітній процес закладів освіти різних типів і форм власності, особливо дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії COVID-19.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Мирослав Стефанович Коваль, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

Нелля Григорівна Ничкало, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Андрій Данилович Кузик, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

Список використаних джерел

Козяр, М.М., & Харчук, А.І. (ред.). (2017). Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (1947-2017 рр.) : ювілейна книга. Львів.

ЛДУ БЖД. (2021, 4 листопада). Пленарне засідання 04.11.2021. https://youtu.be/mUgo9PVw5dI

ЛДУ БЖД. (n.d.) Головна [YouTube канал]. YouTube. https://www.youtube.com/user/harciy1993

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. (2021). VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». https://indico.ldubgd.edu.ua/event/1/

Харчук, А.І. (ред.). (2007). Від курсів до університету (1947-2007) : Пропам’ятна ювілейна книга Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів.

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Коваль, М. С., Ничкало, Н. Г., & Кузик, А. Д. (2021). ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: За результатами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-6
Розділ
Події