ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ: НАВЧАННЯ І СУПРОВІД

Наукова доповідь на вебконференції «Учені НАПН України — українським учителям», 25 серпня 2021 р., м. Київ, Україна

  • Леся Іванівна Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
  • Олег Вікторович Орлов Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0954-4402
Ключові слова: освіта, дистанційне навчання, діти з особливими потребами, корекційно-розвивальна робота, психолого-педагогічний супровід

Анотація

Представлено ключові положення наукової доповіді на веб-конференції «НАПН України — українським учителям» в рамках Плану заходів НАПН України з відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Автори стисло окреслили загальні аспекти навчання і психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами та їхніх родин, які перебувають в умовах кризових викликів, спричинених поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Зазначено, що кризові процеси, які виникли з введенням карантинного режиму в країні через пандемію SARS-CoV-2, призвели до виникнення труднощів та проблем, пов’язаних з наданням психологічної допомоги родинам дітей з особливими потребами, які перебувають в умовах ізоляції. Насамперед це стосується забезпечення доступу учнів, зокрема осіб з особливими потребами, до дистанційної освіти. Адже саме ці діти, в умовах кризових викликів, не отримують необхідних знань, умінь і навичок, потрібних для повноцінного життя у соціумі.
Наголошено, що найпоширенішою методикою навчання дітей з особливими потребами, що передбачає застосування інформаційних технологій, є дистанційне навчання, позаяк ці діти винятково потребують розвитку своїх здібностей і досягнення успіхів у школі і в подальшому житті.
Охарактеризовано основні принципи дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами (інтерактивності, диференціації, індивідуального підходу, пластичності). Зазначено, що дистанційне навчання базується й на принципі гнучкості місця, часу, темпу та траєкторії навчання, тому в навчанні необхідно використовувати ці переваги для формування самостійної відповідальності учнів за власну навчальну траєкторію, нарощувати автономність у процесі навчання. Акцентовано на необхідності оптимізації навчання, яке проходить у звичному режимі (адаптація тематичного планування, вилучення несуттєвих тем, комбінування матеріалу кількох тем в одну, перегляд очікуваних результатів навчання, їх коригування тощо) до умов дистанційного навчання.
З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти дітей з особливими освітніми потребами окреслено напрями діяльності, які потребують підвищеної уваги. Провідними серед них є науково-методичний супровід освіти осіб з особливими потребами, корекційно-розвивальний та психолого-педагогічний супровід таких осіб у процесі навчання, соціалізації, життєдіяльності.
До основних стратегій розвитку дистанційної освіти віднесено орієнтацію на забезпечення максимально можливої диференціації навчання, його особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів.
Охарактеризовано основні здобутки дистанційної освіти та окреслено коло проблемних питань психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводів дітей з особливими потребами, що їх необхідно вирішити якнайшвидше.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Леся Іванівна Прохоренко, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олег Вікторович Орлов, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Манако, А.Ф., Вольневич, О.І., Царенко, В.О., Ухань, П.С., & Мушка, І.В. (2012). Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник (Ю.М. Богачков, наук. ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/626/

Дичківська, І.М. (2004). Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. Київ: Академвидав. https://bit.ly/3E0KATA

Інститут педагогіки НАПН України. (2021, 25 серпня). Учені НАПН України — українським учителям. https://undip.org.ua/announce/ucheni-napn-ukrainy-ukrainskym-uchyteliam/

Кононенко, О.І., Прохоренко, Л.І., & Соколова, Г.Б. (2019). Психологічний супровід родин, які виховують дітей з особливими потребами: контент-аналіз проблеми. In О.В. Царькова (заг. ред.), Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами : колективна монографія (с. 10-22). Мелітополь: Люкс. https://cutt.ly/dRbeyXg

Прохоренко, Л.І. (2019). Науково-психологічний супровід в освіті дітей з особливими потребами. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-5

Lytvynenko, O., Zlatova, L., Zasenko, V., Prokhorenko, L., & Lunov, V. (2020). Adaptive Potential of Young People as a Factor of Mental Health-Preserving. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 374-385. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2846

Orlov, O. (2020). Reforming Ukrainian Health Care and Education After the Revolution of 2014: An Analysis of Parliamentary Discourse and Policy Change. In The Research Initiative on Democratic Reforms in Ukraine (pp. 56-73). Edmonton: University of Alberta. https://bit.ly/3aj0dJJ

Petryshyn, R., Lutsenko, I., & Orlov O. (2020). The Impact of Geopolitical and Military Parameters on Inclusive Education Reform in Ukraine and Crimea. In The Research Initiative on Democratic Reforms in Ukraine (pp. 74-91). Edmonton: University of Alberta. https://bit.ly/3aj0dJJ

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Прохоренко, Л. І., & Орлов, О. В. (2021). ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ: НАВЧАННЯ І СУПРОВІД: Наукова доповідь на вебконференції «Учені НАПН України — українським учителям», 25 серпня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-11
Розділ
До 30-річчя Незалежності України