ПОЧАТОК І ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Інформація Національної академії педагогічних наук України на запит Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

 • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
 • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
 • Ірина Іванівна Драч Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7501-4122
 • Олена Ігорівна Локшина Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5097-9171
 • Оксана Зіновіївна Глушко Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0101-9910
 • Аліна Петрівна Джурило Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5129-6724
 • Оксана Олексіївна Максименко Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3951-7923
 • Ніна Вікторівна Нікольська Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3393-3248
 • Марія Андріївна Дебич Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5999-3989
 • Ольга Федорівна Паламарчук Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5703-5496
 • Катерина Андріївна Трима Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5567-1387
Ключові слова: початок навчального року, завершення навчального року, шкільні канікули, освітній процес, кліматичні зміни, терміни навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення початку і завершення навчального року у закладах загальної середньої та вищої освіти зарубіжних країн. Наведено ключові особливості встановлення термінів навчання, що зумовлено географічним розташуванням країн (у північній чи південній півкулі), урахуванням історичного досвіду і національних традицій. Обґрунтовано, що кожен заклад вищої освіти автономний у вирішенні багатьох питань своєї діяльності, зокрема щодо організації, початку і завершення навчального року. На підставі здійсненого аналізу спеціальних досліджень і нових політик останнього десятиріччя іноземних країн, міжнародних організацій і міжнародних органів щодо змін часових та організаційних параметрів навчального процесу у закладах загальної середньої освіти у зв’язку зі змінами клімату, наведено провідні тенденції та перелік основних документів міжнародних організацій щодо проблеми зміни клімату.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Іванівна Драч, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, в.о. директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олена Ігорівна Локшина, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Оксана Зіновіївна Глушко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Аліна Петрівна Джурило, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Оксана Олексіївна Максименко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ніна Вікторівна Нікольська, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Марія Андріївна Дебич, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ольга Федорівна Паламарчук, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Катерина Андріївна Трима, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Президент України. (2021, 16 лютого). Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти (55/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/2021

British Council. (n.d.). https://learnenglish.britishcouncil.org/

European Commission. (2021). Eurydice. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (n.d.). https://www.ipcc.ch/

OECD. (n.d.). https://www.oecd.org/

UNICEF. (n.d.). https://www.unicef.org/

United Nations. (n.d.). https://www.un.org/en/

USAID. (n.d.). https://www.usaid.gov/

World Trade Organizations. (n.d.). https://www.wto.org/

Опубліковано
2021-09-14
Як цитувати
Топузов, О. М., Саух, П. Ю., Драч, І. І., Локшина, О. І., Глушко, О. З., Джурило, А. П., Максименко, О. О., Нікольська, Н. В., Дебич, М. А., Паламарчук, О. Ф., & Трима, К. А. (2021). ПОЧАТОК І ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: Інформація Національної академії педагогічних наук України на запит Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-1
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали