ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: безперервна освіта упродовж життя, дитиноцентризм, Національна академія педагогічних наук України, освіта дітей дошкільного віку, освіта дітей раннього віку

Анотація

У доповіді привернуто увагу до визначального для цілісного становлення людини періоду раннього та дошкільного віку у контексті безперервного розвитку і самореалізації особистості. Наведено важливі досягнення національної системи дошкільної освіти. Представлено істотні здобутки вчених Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного супроводу розвитку дошкільної освіти на засадах дитиноцентризму та гуманної педагогіки з урахуванням новітніх освітніх підходів. Схарактеризовано плідну співпрацю з Міністерством освіти і науки України та підкомітетом з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Наголошено на першочергових проблемах освіти дітей раннього та дошкільного віку та окреслено шляхи їх вирішення, з-поміж яких — створення Інституту раннього розвитку дитини та дошкільної освіти НАПН України. Визначено ключові завдання, які постають перед вченими НАПН України в умовах глобальних викликів і цифрових трансформацій усіх сфер суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи : збірник наукових праць. (2020). Хмельницький: ФОП Мельник А.А. https://lib.iitta.gov.ua/721181/

Закон України «Про дошкільну освіту». (2001, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про охорону дитинства». (2001, 26 квітня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Кабінет Міністрів України. (2017, 9 серпня). Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу (526-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-р

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п

Канішевська, Л.В. (2021). Забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку у приватному секторі: наука і практика. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-5-5

Малиношевський, Р.В., & Рейпольська, О.Д. (2020). Методологічний семінар Національної академії педагогічних наук України «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи». 30 жовтня 2020 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-3-3

Міністерство освіти і науки України. (2021, 12 січня). Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (33). https://bit.ly/39UTWUn

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). Дошкільна освіта. https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

Піроженко, Т.О., & Хартман, О.Ю. (2020). Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в ігровій та навчальній діяльності в освітній системі «Радість розвитку». Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 лютого 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-1

Рейпольська, О.Д., & Малиношевський, Р.В. (2021). Всеукраїнський вебінар з національно-патріотичного виховання «Україна — моя батьківщина». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-2

Рейпольська, О.Д., & Рагозіна, В.В. (2021). Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-3

Сисоєва, С. О., & Рейпольська, О. Д. (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2021). Всеукраїнський тиждень дошкілля в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-16-2

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01). (2018, June 4). Official Journal of the European Union, (C 189), 1-13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0604(01)

International Standard Classification of Education. ISCED 2011. (2012). UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

Опубліковано
2021-11-20
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-1
Розділ
Загальні збори НАПН України