ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ — ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.

  • Наталія Василівна Гавриш Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9254-558X
Ключові слова: виховання та освіта дітей раннього віку, освітній процес у групах раннього віку, дидактичні засоби, принципи роботи з дітьми раннього віку

Анотація

У доповіді освіту й виховання дітей раннього віку представлено як пріоритетний напрям освітньої політики на рівні держави в контексті фундаментального дослідження наукової установи та організації освітньо-виховного процесу в групах раннього віку закладів дошкільної освіти різних типів. Названо основні проблеми українського суспільства, пов’язані з організацією суспільного виховання та освіти дітей раннього віку, сформульовано встановлені суперечності. Висвітлено основні результати дослідно-експериментальної діяльності, в межах якої проведено зіставний аналіз особливостей освітньо-виховного процесу в міських та сільських закладів дошкільної освіти комунальної та приватної форми власності, центрах раннього розвитку та дитячих будинках. У процесі інноваційної діяльності та за її результатами розроблено й обґрунтовано середовищну модель освітньо-виховного процесу, інноваційні підходи до планування та здійснення освітньої діяльності в розвивальному середовищі. Підкреслено істотний розвивальний ефект розроблених у межах експерименту дидактичних засобів оптимізації освітньо-виховного процесу в групах раннього віку та авторських технологій розвитку дітей раннього віку. Наголошено на необхідності системної роботи з педагогами, які працюють в групах раннього віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Василівна Гавриш, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Бех, І. (1998). Особистісно зорієнтоване виховання : науково-методичний посібник. Київ: ІЗМН.

Богуш, А.М., Гавриш, Н.В., & Саприкіна, О.В. (2009). Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. Київ: Видавничий дім «Слово».

Богуш, А.М., Панасюк, Т.В., Долинна, О.П., Богініч, О.Л., Братанова, Л.В., Гальченко, В.М., Грищенко, Г.А., Грузинська, І.М., Лебедєва, І.В., Лисенко, Г.М., Майстер, Ю.В., Мігрин, Т.В., Резніченко, І.Ю., Ухіна, Т.Б., Шевчук, А.С., & Яковенко, О.С. (2014). Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг». Тернопіль: Мандрівець. https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programaoberig.pdf

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

Гавриш, Н.В., & Безсонова, О.К. (2021). Технологія стимулювання природного розвитку дітей раннього віку. In M.L. Komarytskyy (Ed.), World science: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference (pp. 253-262). Toronto: Perfect Publishing. https://bit.ly/3ydeimK

Гурковська, Т. (2011). Супровід розвитку дітей раннього віку. Дитячий садок. Бібліотека, (5), 128.

Григорьева, Г., & Кочетова, Н., Сергеева, Д., и др. (2007). Кроха : методические рекомендации к программе воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. Москва: Просвещение.

Запорожец, А. (1986). Избранные психологические труды. Т. 1 “Психическое развитие ребенка”. Москва: Педагогика.

Кононко, Е.Л. (1985). В мире раннего детства. Киев: Радянська школа.

Максименко, С.Д., Піроженко, Т.О., Пророк Н.В., & Папуча, М.В. (2021). Психологічний портрет особистості дитини: вікові періоди : посібник. Київ: Видавництво «Людмила».

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2

Тельчарова, О. (2017). Педагогіка раннього дитинства : навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво І. Іванченка.

Юртайкина, Т.М. (1995). Развитие речи и речевого общения детей третьего года жизни. In О.С. Ушакова (ред.), Развитие речи и речевого общения дошкольников (с. 47-64). Москва: Издательство РАО.

Опубліковано
2021-12-24
Як цитувати
Гавриш, Н. В. (2021). ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ — ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-9
Розділ
Загальні збори НАПН України