ПЕДАГОГІЧНА НАУКА — НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Виступ президента НАПН України на Національному освітньому форумі «Нова українська школа 2020/2021: синергія, інтеграція, менеджмент», 30 листопада 2021 р., м. Київ, Україна

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: гуманізація освіти, дитиноцентризм, Нова українська школа, стандарт початкової освіти, стандарт базової середньої освіти, профільність старшої школи

Анотація

У доповіді привернуто увагу до ключових етапів становлення і розвитку української школи, яка в добу незалежності України відбувається на нових методологічних засадах. Представлено діяльність Національної академії педагогічних наук України, що від дня її створення в 1992 р. спрямована на дидактико-методичне забезпечення функціонування і розвитку національної системи загальної середньої освіти, відродження кращих національних традицій освітньої теорії і практики. Розкрито концептуальні засади Нової української школи та вагомий внесок вчених НАПН України для успішної її реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кабінет Міністрів України (2000, 16 листопада). Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання (1717). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1717-п

Кабінет Міністрів України (2004, 14 січня). Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (24). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/24-2004-п

Кабінет Міністрів України (2016, 14 грудня). Пpo схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (988-p). https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934

Кабінет Міністрів України (2017, 13 грудня). Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (903-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-р

Кабінет Міністрів України (2018, 21 лютого). Про затвердження державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Кабінет Міністрів України (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (затвердження Державного стандарту базової середньої освіти) (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Колегія Міністерства освіти і науки України, Президія Академії педагогічних наук України (2001). Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (12/5-2). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_5-2290-01

Колегія Міністерства освіти і науки України. (1991, 12 вересня). Концепція середньої загальноосвітньої школи України (8/61).

Кремень, В.Г. (заг. ред.). (2015). Про зміст загальної середньої освіти : науково-аналітична доповідь. Київ: НАПН України. https://bit.ly/32QYUAT

Ляшенко, О.І. (2020). Презентація проєкту Державного стандарту базової середньої освіти: чим новий стандарт відрізняється від попередніх? Виступ на серпневій конференції 2020 (онлайн) «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021», 18 серпня 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-5

Міністерство освіти і науки України (2017, 18 серпня). Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для Нової української школи. (1182). https://bit.ly/3rpVwXH

Міністерство освіти і науки України (2018, 21 березня). Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (268). https://bit.ly/3lrvXSp

Міністерство освіти і науки України (2018, 27 грудня). Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (1461). https://bit.ly/31bw3a3

Міністерство освіти і науки України (2019, 10 грудня). Про утворення робочої групи з розроблення Державного стандарту базової середньої освіти (1533). https://bit.ly/3d7ITs5

Міністерство освіти і науки України (2021, 19 лютого). Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. (235). https://bit.ly/3rrjHoD

Міністерство освіти і науки України (2021, 2 квітня). Про утворення робочої групи з розроблення Державного стандарту профільної середньої освіти. (404). https://bit.ly/3EdVbLu

Міністерство освіти і науки України (2021, 12 липня). Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти (795). https://bit.ly/3G21Qc7

Міністерство освіти і науки України (2021, 27 липня). Про внесення змін до складу робочої групи з розроблення проєкту Державного стандарту профільної середньої освіти. (861). https://bit.ly/3lqh6rf

Міністерство освіти і науки України. (2021, 30 листопада). Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» [Відео]. Facebook. https://bit.ly/3lnIuGq

Міністерство освіти і науки України. (2021, 30 листопада). Сергій Шкарлет: Реформа НУШ — стартовий майданчик успіхів кожної особистості та змін на краще в країні. https://bit.ly/3d9ukEi

Національна академія педагогічних наук України. (2021). Енциклопедія освіти (В.Г. Кремень, ред.). 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер.

Національний університет біоресурсів і природокористування України. (2021, 30 листопада). Національний освітній форум «Нова українська школа 2020/2021: синергія, інтеграція, менеджмент». https://nubip.edu.ua/node/102115

Онопрієнко, О.В. (2020). Про діяльність відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-2

Топузов, О.М., & Засєкіна, Т.М. (2021). Науково-методичний супровід Нової української школи. Підсумки серпневої вебконференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України — українським вчителям», присвяченої 30-й річниці Незалежності України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-13

Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ПЕДАГОГІЧНА НАУКА — НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: Виступ президента НАПН України на Національному освітньому форумі «Нова українська школа 2020/2021: синергія, інтеграція, менеджмент», 30 листопада 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-2
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України