ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

  • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
  • Микола Васильович Набок Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4789-932X
  • Олександр Іванович Кізілов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8692-8691
  • Ірина Іванівна Кузіна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0243-2926
Ключові слова: середньостатистичний соціальний портрет студента, якість вищої освіти, умови навчання, виробнича практика, академічна мобільність, працевлаштування, міграційні настрої

Анотація

Стаття є науково обґрунтованим результатом аналізу даних масштабного дослідницького проєкту «Студенти закладів вищої освіти про своє навчання», що його реалізовували упродовж лютого — листопада 2021 р. Центр інноваційного розвитку вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Центр соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Використана методологія та методика збору інформації, параметри вибіркової сукупності загалом відображають модель генеральної сукупності і відповідають вимогам репрезентативності, що є підставою поширювати висновки здійсненого дослідження на всю генеральну сукупність студентів закладів вищої освіти України.
На основі системного аналізу результатів соціологічного дослідження визначено не лише сильні сторони освітнього процесу, а й істотні больові точки в роботі закладів вищої освіти різних регіонів України. На цій основі запропоновано низку заходів, повʼязаних із продукуванням практичних навичок і вмінь в освітньому процесі, з рівнем залученості студентів до науково-дослідної та науково-пошукової роботи, академічною мобільністю, критеріями оцінювання знань, проблемами працевлаштування та протидією тенденціям міграції інтелектуального капіталу України. Окреслені в дослідженні пропозиції дають змогу органам законодавчої та виконавчої влади, роботодавцям, керівникам закладів вищої освіти зробити відповідні коригувальні кроки та ухвалити обґрунтовані рішення щодо подальших дій у реформуванні системи вищої освіти в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Микола Васильович Набок, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олександр Іванович Кізілов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету, директор Центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Ірина Іванівна Кузіна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Список використаних джерел

Бакиров, В.С., Кизилов, А.И., & Даниленко, И.В. (2017). Онлайн-опрос в системе социологического мониторинга высшей школы Украины. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (39), 275-280. https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/10256

Головний державний санітарний лікар України. (2021, 23 квітня). Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (4). https://bit.ly/3qvEI0z

Державна служба якості освіти України. (2021). Аналітична довідка щодо тенденцій організації дистанційного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти в умовах карантину у 2020/2021 навчальному році (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу). https://bit.ly/3fvXui5

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кабінет Міністрів України. (2020, 9 грудня). Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. (1236) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-п

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 вересня). Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677 (954). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2021-п

Кізілов, О., Рапопорт, А., & Кізілова, К. (2014). Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, (20), 327-334.

Кузіна, І. (2017). Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (38), 31-34. https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/8573

Міністерство освіти і науки України. (2021, 21 жовтня). Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки (1/9-558). https://bit.ly/3Ka3kUH

Саух, П.Ю. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7

Саух, П. (2021). Вища освіта: портрет без фантазій і прикрас. Вища освіта України, (1), 13-19.

Саух, П.Ю., & Саух, І.В. (2021). Духовність у «колесі життєвого балансу» сучасної людини. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-2

World Bank Group. (2021, 2 April). The Impact of COVID-19 on Education — Recommendations and Opportunities for Ukraine. https://bit.ly/3ftPpe4

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Саух, П. Ю., Набок, М. В., Кізілов, О. І., & Кузіна, І. І. (2021). ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ОЧИМА СТУДЕНТІВ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-5
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України