РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • Володимир Миколайович Шевченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0119-3206
Ключові слова: кохлеарна імплантація, слухомовленнєве сприйняття, порушення слуху, слухопротезування

Анотація

У статті розглянуто проблему реабілітації дітей з порушеннями слуху, слухопротезованими кохлеарними імплантами, на сучасному етапі. Висвітлено основні аспекти виявлення порушення слуху різного ступеня, надання ранньої допомоги та сучасний метод слухопротезування — кохлеарна імплантація. Розкрито основні показники розвитку слуху у дитини після кохлеарної імплантації та важливість комплексного підходу в реабілітації. Відзначено, що дитина з кохлеарним імплантом може спілкуватися з людьми, чути їх і розуміти. Проте цей метод важливо застосувати в перші три роки життя дитини для розвитку мовних і слухових центрів мозку. У цьому разі за допомогою кохлеарного імпланта дитина навчиться сприймати мову оточення, використовувати мову для спілкування і буде розвиватися нарівні з однолітками, а відповідно й соціалізуватися.
У статті наголошується на важливості та необхідності підготовки фахівців для реабілітації таких дітей, впровадження в освітній процес корекційних програм розвитку слухомовленнєвого сприйняття після кохлеарної імплантації, розроблення методичних рекомендацій для фахівців і батьків, літератури навчально-реабілітаційного спрямування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Миколайович Шевченко, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. вченого секретаря Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Козак, О.А. (2019). Фізична реабілітація дітей з порушеннями слуху. In Матеріали XXXI всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності й майбутнього». https://bit.ly/3B61HkQ

Королева, И.В., Пудов, В.И., & Жукова, О.С. (2001). Кохлеарная имплантация — новое направление реабилитации глухих детей. Дефектология, (1), 17-26.

Королева, И.В., & Янн, П. (2011). Дети с нарушениями слуха : книга для родителей и педагогов. Санкт-Петербург: КАРО.

Ленхардт, М. (2010). Универсальный неонатальный скрининг слуха: обязательный, факультативный или излишний? https://issuu.com/monsana/docs/screening_article-cochlear-implant--rus_v01

Мартинчук, О.В., Маруненко, І.М., Луцько, К.В., Таран, О.П., Мельніченко, Т.В., & Єжова, Т.Є. (2017). Спеціальна педагогіка : навчальний посібник. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23200/

Мороз, Б.С., Овсяник, В.П., & Луцько, К.В. (2008). Корекційні технології у слухопротезуванні дітей : навчальний посібник. Київ: НВП ВАБОС.

Рахманов, В.М. (1990). Медико-социальные аспекты воспитания и обучения детей с нарушениями слуха. Харьков: Основа.

Ткач, О.М. (2020). Логопедична робота з дітьми дошкільного віку після кохлеарної імплантації. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), (16), 245-254. https://doi.org/10.32626/2413-2578.2020-16.245-254

Опубліковано
2021-11-16
Як цитувати
Шевченко, В. М. (2021). РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-8-1
Розділ
Для практичної діяльності освітян