ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО БАТЬКІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.

  • Тамара Олександрівна Піроженко Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9822-4819
Ключові слова: психолого-педагогічне просвітництво, дитина раннього та дошкільного віку, взаємодія між поколіннями, дитячо-батьківські взаємини

Анотація

Матеріали доповіді розкривають проблему педагогічного просвітництва з позиції загального ставлення дорослих до дитинства. Рівень дитячо-батьківских відносин демонструє розвинену форму культурної самосвідомості дорослих, свідчить про цивілізовані форми взаємодії між поколіннями. Форма відповідальності дорослих перед дитинством демонструє як культурну самосвідомість дорослих, так і культуру суспільства загалом. Порушено питання нормативно-правової бази, що визначає взаємодію між освітніми закладами та батьками вихованців; описано наявні форми педагогічного просвітництва сучасного етапу розвитку суспільства та висвітлено інші актуальні питання означеної проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тамара Олександрівна Піроженко, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Василюк, А., & Танась, М. (2013). Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський). Вид. 2-ге, уточ. й доповн. Ніжин: ПП Лисенко М.М.

Демоз, Л. (2000). Психоистория (А. Шкуратов, пер. с англ.). Ростов на Дону: Феникс.

Закон України «Про дошкільну освіту». (2001, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Косенчук, О.Г., Новик, І.М., Венгловська, О.А., & Куземко, Л.В. (упоряд.). (2021). Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження : навчально-методичний посібник. Харків: Ранок.

Міністерство освіти і науки України (2021, 12 січня). Про затвердження базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (33). https://bit.ly/3EGfTUC

Новик, І.М., & Ткаченко, К.О. (2017). Педагогічне просвітництво батьків. Молодий вчений, (12), 417-420. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23816/

Піроженко, Т.О., & Хартман, О.Ю. (2014). Виховуємо дитину — зростаємо як батьки : навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець.

Піроженко, Т.О., Ладивір, С.О., ВовчикБлакитна, О.О., Карабаєва, І.І., Карасьова, К.В., Пісарєва, О.В., Гуменюк, Г.В., Мельник, І.С., Гурковська, Т.Л., & Токарєва, Л.Д. (2012). Становлення внутрішньої картини світу дошкільника: монографія. (Т.О. Піроженко, ред.). Кіровоград: Імекс-ЛТД. https://lib.iitta.gov.ua/1604/

Піроженко, Т.О., Соловйова, Л.І., Ладивір, С.О., Карабаєва, І.І., Хартман, О.Ю., Федорчук, О.І., & Токарєва, Л.Д. (2016). Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово». https://lib.iitta.gov.ua/710118/

Опубліковано
2021-12-24
Як цитувати
Піроженко, Т. О. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО БАТЬКІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-8
Розділ
Загальні збори НАПН України