ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ: НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р.

  • Ольга Геннадіївна Косенчук Державна установа «Український інститут розвитку освіти», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1733-5937
Ключові слова: дошкільна і початкова ланки освіти, компетентність, наступність, формування компетентності дитини

Анотація

У доповіді зосереджено увагу на проблемі наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у формуванні компетентностей дитини. Охарактеризовано сучасні підходи до вирішення окресленої проблеми у наукових дослідженнях та освітніх практиках. Представлено аналіз змісту нормативних документів, зокрема Державних стандартів дошкільної та початкової освіти, з метою виокремлення спільних підходів, ціннісних орієнтацій, принципів, наскрізних компетентностей у розвитку дітей. З’ясовано, що для формування компетентної особистості у дошкільному та молодшому шкільному віці важливими є не лише урегульованість змісту нормативних документів двох освітніх ланок, а й усвідомлення педагогами та батьками вікових особливостей конкретного періоду життя дитини, спільності у доборі методів, форм та засобів освітньої роботи. Наведено результати дослідження сучасної практики закладів дошкільної освіти щодо забезпечення наступності та налагодження партнерської взаємодії з початковою школою. З’ясовано, що проблему наступності вихователі вирішують через ознайомлення зі змістом програм НУШ, застосування сучасних педагогічних технологій, проведення просвітницької роботи серед батьків та за допомогою співпраці з учителями початкових класів. Окреслено низку організаційно-педагогічних умов, за яких наступність між дошкільною та початковою освітою забезпечуватиметься у практичній площині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Геннадіївна Косенчук, Державна установа «Український інститут розвитку освіти», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу дошкільної та початкової освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти», докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Національна академія педагогічних наук України. Київ. ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., Ковтунець, В., Макаренко, О., Малахова, О., Нанаєва, Т., Усатенко, Г., Хобзей, П., & Шиян, Р. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (М. Грищенко, заг. ред.). Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/oRYU2ff

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про

затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Косенчук, О.Г., Новик, І.М., Венгловська, О.А., & Куземко, Л.В. (Упорядн.). (2021). Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження : навчально-методичний посібник. Харків: Ранок.

Міністерство освіти і науки України. (2021, 12 січня). Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (33). https://bit.ly/39UTWUn

Моисеев, И.А. (ред). (2008). Преемственность. Дошкольное образовательное учреждение —начальная школа. Москва: Новый учебник.

Перережко, І. (2006). Проблеми наступності в навчанні. Початкова освіта, (42), 7-9.

Савченко, О.Я. (2000). Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти. Дошкільне виховання, (11), 4-5.

Опубліковано
2021-12-20
Як цитувати
Косенчук, О. Г. (2021). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ: НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-7
Розділ
Загальні збори НАПН України