VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ»

  • Тетяна Леонідівна Гавриленко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9412-5805
Ключові слова: історія освіти, Всеукраїнський науково-методоло-гічний семінар, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України

Анотація

Всеукраїнські науково-методологічні семінари з історії освіти стали традиційною формою організації наукової діяльності істориків освіти. Їх пріоритетними завданнями є осмислення наявних і розроблення нових підходів до здійснення досліджень у галузі історії української та зарубіжної освіти; сприяння науковцям у реалізації дослідницьких завдань для одержання нового історико-педагогічного знання; популяризація історії педагогіки як важливого складника педагогічної науки. VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педаго-гічних досліджень: історія і сучасні підходи» відбувся 19 травня 2021 р. у рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Він був організований відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлин-ського НАПН України спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України і закладами вищої освіти. У семінарі взяли участь 60 наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти з різних наукових установ та закладів освіти України. Учасники наукового зібрання обговорили питання понятійно-термінологічної системи сучасної історико-педагогічної науки, впливу зарубіжної понятійно-термінологічної лексики на вітчизняні історико-педагогічні дослідження, розвитку історико-педагогічної терміносистеми в незалежній Україні (1991-2021) тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Леонідівна Гавриленко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Березівська, Л.Д. (голова редкол.). (2021). Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-методоло-гічного семінару з історії освіти (19 травня 2021 р., Київ). Вінниця: Нілан-ЛТД. https://cutt.ly/MWGCRhb

Березівська, Л.Д. (наук. ред.). (2019). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015-2019). Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». https://cutt.ly/0WGVHWR

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. (n.d.). Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики. https://cutt.ly/MWGXJfu

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. (2021, 7 червня). VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи». https://dnpb.gov.ua/ua/?events=28591

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 20 травня). VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи». https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2327/

Президія Національної академії педагогічних наук України. (2021, 18 березня). Про заходи НАПН України з відзначення 30-річчя Незалежності України (1-2/4-53).

Опубліковано
2021-09-20
Як цитувати
Гавриленко, Т. Л. (2021). VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-4
Розділ
До 30-річчя Незалежності України