ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

  • Олена Миколаївна Семеног Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-8602
  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Ключові слова: педагогічне партнерство, педагогічна освіта, академічна культура, освітні проєкти, професійна комунікація, Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури

Анотація

У статті схарактеризовано педагогічне партнерство як пріоритет сучасної педагогічної освіти в контексті забезпечення якості підготовки сучасного вчителя. Представлено досвід педагогічного партнерства Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у процесі багаторічної творчої, наукової, освітньої співпраці. Узагальнено результати експериментальної роботи, проведеної з метою підвищення якості підготовки майбутніх учителів-філологів та професійного розвитку викладачів у межах діяльності ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури, науково-дослідних лабораторій «Академічна культура дослідника» та «Медіакультура вчителя-словесника» СумДПУ імені А.С. Макаренка; схарактеризовано досягнення у здійсненні професійної комунікації науковців і викладачів; проаналізовано специфіку партнерської взаємодії у межах реалізації освітніх проєктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Семеног, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вовк, М., & Лобач, О. (2020). Синергія науки і практики в реформуванні педагогічної освіти (інформація про серію заходів ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з питань удосконалення професійної підготовки сучасного вчителя в закладах педагогічної освіти за 2020 р.). Естетика і етика педагогічної дії, (22), 208-216. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16329

Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., Ковтунець, В., Макаренко, О., Малахова, О., Нанаєва, Т., Усатенко, Г., Хобзей, П., & Шиян, Р. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (М. Грищенко, заг. ред.). Міністерство освіти і науки України. https://bit.ly/3Cqv1DE

Грудинін, Б. (2014). Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (5), 245-255. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31

Коханова, О. (2011). Психологія партнерської взаємодії в освіті : навчально-методичний посібник. Київ : Видавництво ПП Щербатих О.В.

Медіавчительський кампус. (2021, 18 січня). Словникова майстерня (09.01.2021) [Відео]. YouTube. https://youtu.be/hikIrL8JzHw

Ничкало, Н., Лук’янова, Л., & Хомич, Л. (2021). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : науково-аналітична доповідь (В.Г. Кремень, ред.). Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/726268/

Семеног, О.М. (2020). Досвід функціонування ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури (на прикладі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка). In R.A. Sucharski, T. Finikov, Eds, Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти — ІV. Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberalis”.

Семеног, О., & Вовк, М. (2016). Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : монографія. Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. https://bit.ly/3wVt9Bz

Семеног, О.М. (ред.). (2021). Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14-15 травня 2021 р.) Суми: Видавництво СумДПУ імені А. Макаренка. https://cutt.ly/sRlhOAR

Тадеуш, О.М. (2020). Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, (33), 57-69. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.7

Опубліковано
2021-11-19
Як цитувати
Семеног, О. М., & Вовк, М. П. (2021). ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Досвід взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-1
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України