ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 30-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  • Людмила Олександрівна Базиль Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4130-5436
Ключові слова: професійна освіта, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, науково-методичний супровід

Анотація

У статті представлено досягнення Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Наведено перспективні напрями реалізації провідних завдань Інституту щодо наукового і методичного супроводу інноваційного розвитку системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Схарактеризовано здобутки вчених Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у суверенній державі, взаємодію наукової установи з закладами професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, організаціями-партнерами, стейкхолдерами. Показано конструктивну взаємодію Інституту з навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській областях, що здійснюється 15 років згідно з укладеними угодами. Звернуто увагу на ключові завдання, які постають перед сучасною системою професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, та її пріоритети, що зумовлені утвердженням незалежності нашої країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Олександрівна Базиль, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, вчений секретар Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Василиненко, В.М. (2021, 25 березня). Науково-методичний супровід експериментальної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області [Відео]. YouTube. https://youtu.be/NJFspNtu7ck

Гончаров, Е.В. (2021, 25 березня). Досвід упровадження проектного менеджменту у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників Донецької області [Відео]. YouTube. https://youtu.be/7lWsL3b5GUs

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. (2021, 15-26 березня). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція до 30-ти річчя Незалежності України та 15-ої річниці від дня заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. https://www.ivet.edu.ua/index.php/events/khv-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya

Кабінет Міністрів України. (2016, 27 березня). Про утворення Інституту професійно-технічної освіти (160-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2006-р

Кабінет Міністрів України. (2019, 12 червня). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (419-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р

Кремень, В.Г. (2021, 25 березня). Науковий супровід інноваційного розвитку професійної освіти [Відео]. YouTube. https://youtu.be/j-ndWiG-RAo

Лебединська, О.В. (2021, 25 березня). Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області [Відео]. YouTube. https://youtu.be/otQT_SJOW4k

Мірошніченко, К.Б. (2021, 25 березня). Сучасні підходи методичної і практичної підтримки діяльності закладів професійної освіти [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=di43RzW6XCw

Мірошніченко, О.В. (2021, 25 березня). Проблеми та перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти [Відео]. YouTube. https://youtu.be/1ueirBLO2kw

Ничкало, Н.Г. (2021, 25 березня). Інститут професійної (професійно-технічної) освіти НАПН України: методологічне і професійне зростання [Відео]. YouTube. https://youtu.be/0gWyafVvwkQ

Організація Об’єднаних Націй. (2015). Цілі Сталого Розвитку. UNDP Україна. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Помаран, П.І. (2021, 25 березня). Напрями конструктивної взаємодії науки й освітньої практики [Відео]. YouTube. https://youtu.be/1pA2pvqqK7g

Радкевич, В.О. (2021a, 25 березня). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток [Відео]. YouTube. https://youtu.be/amhz3JrJJEQ

Радкевич, В.О. (2021b). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1

Радкевич, В.О., & Єршова, Л.М., наук. ред. (2021). Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали. Житомир: «Полісся». https://bit.ly/3DE1Fm0

Радкевич, В.О., заг. ред. (2021). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Київ: ІПТО НАПН України. https://bit.ly/2YMCzlJ

Стасєєва, М.А. (2021, 25 березня). Партнерство Інституту професійної (професійно-технічної) освіти НАПН України і НМК ПТО у Київській області – симбіоз науки і практики [Відео]. YouTube. https://youtu.be/-cSQyi5XYDw

Урядовий портал. (2020, 21 грудня). Колегія МОН схвалила Стратегію розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року. https://www.kmu.gov.ua/news/kolegiya-mon-shvalila-strategiyu-rozvitku-profesijno-tehnichnoyi-osviti-do-2023-roku

Шумік, І.В. (2021, 25 березня). Наукові підходи в реалізації державної політики в галузі професійної освіти [Відео]. YouTube. https://youtu.be/Fwt94E2guAw

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Базиль, Л. О. (2021). ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 30-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-8
Розділ
До 30-річчя Незалежності України