ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЛІТИКАХ ТА ПРАКТИКАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 вересня 2021 р.

  • Ірина Іванівна Драч Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7501-4122
Ключові слова: Інститут вищої освіти НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, наукові дослідження, реформування вищої освіти

Анотація

У доповіді представлено інформацію про імплементацію Інститутом вищої освіти НАПН України результатів наукових досліджень. Наголошено на зв’язку тематики досліджень, які виконувалися в Інституті з 2015 року, із напрямами реформування вищої освіти України. Наведено найвагоміші результати наукових досліджень, показано вплив отриманих результатів на політики та практики реформування вищої освіти України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Іванівна Драч, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, в.о. директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вітренко, Ю.М., & Ворона, В.О. (2020). Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки: економічний аспект. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-6

Драч, І.І., Калашнікова, С.А., Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2020). Орієнтація керівника університету на результативний розвиток закладу. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-7

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про фахову передвищу освіту». (2019, 6 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Інститут вищої освіти НАПН України. (n.d.). Аспірантура. https://ihed.org.ua/education/aspirantura/

Інститут вищої освіти НАПН України. (2014-2021). Публікації. https://ihed.org.ua/publications/

Кабінет Міністрів України. (2011, 23 листопада). Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (1341). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Кіллінглі, П. (2019). Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України. Оцінка впливу. Київ: Британська Рада в Україні. https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/evalution_of_impact_ukr.pdf

Луговий, В.І. (2020). Модернізація фінансування вищої освіти України: баланс досконалості механізмів, можливостей і мережі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-4

Луговий, В.І. (2020). Поточний стан вищої освіти в Україні: проблеми, причини, перспективи. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-2

Луговий, В.І. (2020). Проблема освітньої якості в стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1

Луговий, В.І. (2020). Реалізація науково-педагогічної функції викладача в контексті стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-3

Міністерство освіти і науки України. (2018-2021). Затверджені стандарти вищої освіти. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/nas/

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 16 вересня). Наукові дослідження Інституту вищої освіти НАПН України та їх імплементація у реформування вищої освіти України. http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2418/

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Драч, І. І. (2021). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЛІТИКАХ ТА ПРАКТИКАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 вересня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-1
Розділ
Засідання Президії НАПН України