ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 30-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Доповідь президента НАПН України, 20 серпня 2021 р., м. Київ, Україна

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: Національна академія педагогічних наук України, дитиноцентризм, інноваційна людина, національна система освіти, освітнє законодавство

Анотація

У доповіді відображено створення та розвиток Національної академії педагогічних наук України у суверенній державі. Наведено шляхи реалізації головної місії НАПН України щодо наукового і методичного забезпечення формування ефективної національної системи освіти, в якій нині функціонує 33 тис. закладів, навчається 8 млн здобувачів освіти, зайнято 1,3 млн освітян. Схарактеризовано здобутки вчених НАПН України, з-поміж яких: розроблення концепції стандартів освіти всіх рівнів: дошкільної, початкової, базової і старшої (тепер профільної) середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти; впровадження Національної рамки кваліфікацій та імплементація Міжнародної стандартної класифікації освіти; створення розгалуженої мережі психологічної служби освіти; провадження інформатизації та цифровізації; інтеграція в європейські простори освіти та професійної освіти і підготовки, а також в Європейський дослідницький простір тощо. Представлено Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, підготовлену вченими академії до 30-річчя Незалежності України. Звернуто увагу на ключові завдання, які постають перед сучасною системою освіти, та її пріоритети, що обумовлені загальноцивілізаційними змінами в умовах ХХІ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Воронов, В.А., Гавриш, Н.В., Канішевська, Л.В., Піроженко, Т.О., Рейпольська, О.Д., & Сисоєва, С.О. (Укл.). (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. НАПН України. Київ. ФОП Ференець В.Б. https://bit.ly/2E3xuLJ

Національна академія наук України. (2021, 20 серпня). Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 30-ій річниці Незалежності України. https://cutt.ly/0Webw9x

Національна академія медичних наук України. (2021, 20 серпня). Президент НАМН України Віталій Цимбалюк взяв участь у ювілейній сесії Загальних зборів НАН України, присвяченій 30-й річниці Незалежності України. https://cutt.ly/ZWebUib

Національна академія мистецтв України. (2021, 23 серпня). У дзеркалі 30-ї річниці Незалежності. https://cutt.ly/yWenQot

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 20 серпня). Доповідь президента НАПН України Василя Кременя на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України за участю Національних галузевих академій наук України до 30-ї річниці Незалежності України. http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2388/

Національна академія правових наук України. (2021, 21 серпня). 20 серпня 2021 року президент НАПрН України Олександр Петришин взяв участь ювілейній сесії Загальних зборів Національної академії наук України [Facebook Post]. Facebook. https://www.facebook.com/naprnu/posts/2993154854236458

Президент України. (1992, 4 березня). Про заснування Академії педагогічних наук України (124). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124/92

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 30-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: Доповідь президента НАПН України, 20 серпня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-2
Розділ
До 30-річчя Незалежності України