ДУХОВНІСТЬ У «КОЛЕСІ ЖИТТЄВОГО БАЛАНСУ» СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

  • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
  • Ірина Василівна Саух Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3812-6579
Ключові слова: криза духовності, «колесо життєвого балансу», екзистенціали «бути» і «мати», людська гідність, добро і зло, «новий гуманізм»

Анотація

Здійснено аналіз однієї із глобальних проблем сучасності — кризи духовності. Показано, що духовність сучасної людини серед інших життєвих цінностей (сім’я, кар’єра, гроші, здоров’я, дружба, любов, дозвілля) у контексті «колеса життєвого балансу» Пола Дж. Майєра займає малопомітне місце. Доведено, що цей факт є лакмусовим папірцем дисгармонії життя сучасної людини. Руйнація ціннісних імперативів духовної основи неминуче призводить до кризи, і це стосується як окремої людини, так і суспільства загалом. У зв’язку з цим розкрито можливі наслідки духовного спустошення і шляхи запобігання йому на основі реалізації ідей «нового гуманізму».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Василівна Саух, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Гайдай, Д., Зарембо, К., Літра, Л., Лимар, О., Мінесашвілі, С., Солодкий, С., Тодорюк, О., Бєлєсков, М., Волосевич, І., & Коноплицька, Т. (2017). Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири : результати загальнонаціонального опитування (К. Зарембо, ред.). Фонд ім. Фрідріха Еберта. https://cutt.ly/zR1gWQy

Глюксманн, А. (2006). Философия ненависти (А. Демин, пер. с фр.). Москва: АСТ.

Кевішас, Й., & Отич, О.М. (Уклад.). (2019). Горизонт духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education : колективна монографія. Вільнюс: Zuvedra. https://lib.iitta.gov.ua/719526/

Кремень, В.Г. (Гол. редкол.). (2019a). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : збірник наукових праць у 2 томах . Т. 1. Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». http://ipood.com.ua/data/UAPLForum2019/volume_1_2019.pdf

Кремень, В.Г. (Гол. редкол.). (2019b). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : збірник наукових праць у 2 томах . Т. 2. Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». http://ipood.com.ua/data/UAPLForum2019/volume_2_2019.pdf

Папа Іван Павло ІІ. (1993). Енцикліка Veritatis Splendor — Сяйво Істини Верховного Архиєрея Папи Івана Павла ІІ до всіх єпископів Католицької Церкви про деякі фундаментальні питання морального вчення церкви (Д. Сов’як, пер. з англ.; Г. Кришталь, П. Гусак, наук. ред.). Інститут родини та подружнього життя Українського Католицького Університету. https://cutt.ly/cTeGnWC

Саух, П. (2020). Освіта перед викликами бездуховності: проблеми та шляхи подолання. Рідна школа, (2-4), 23-28.

Свід, О., & Сокурянська, Л. (2017). Динаміка цінностей українського студентства часів незалежності: назад до «матеріалізму»? Український соціологічний журнал, (17-18), 135-139. https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11543/11407

Тюріна, Т.Г. (2018). Криза духовності сучасного суспільства: реалії і шляхи виходу (ноосферний підхід). Духовність особистості: методологія, теорія і практика, (5), 214-223. http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2018_5_23

Чекалин, Ю. (2020, 1 мая). Интервью с Ноамом Хомским «Мы на пороге катастрофы, худшей в истории человечества». Fitzroy Magazine. https://fitzroymag.com/mir/intervju-s-noamom-homskim/

Шевченко, Г.П. (Гол. ред.). (2019). Духовність особистості: методологія, теорія і практика. За матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 року, м. Київ). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. http://domtpsnu.snu.edu.ua/assets/2(89)2019.pdf

Citaty.info. (n.d.). Эдуардо Галеано — цитаты. https://citaty.info/man/eduardo-galeano

Fromm, E. (2005). Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft (B. Stein, Übers.; R. Funk, Hrsg.). dtv Verlagsgesellschaft.

Meyer, P.J. (2006). 24 Keys That Bring Complete Success (Fortune Family & Faith). Bridge-Logos Publishers.

Ogrodzka-Mazur, E., & Saukh, P. (2019). The Social and Cultural Tendencies in the Environment of Contemporary Youth. A Polish-Ukrainian Comparative Study of the Structure of Axiological Reality. The New Educational Review, 57(3), 63-74. https://tner.polsl.pl/e57/a5.pdf

Von Weizsäcker, E.U., & Wijkman, A. (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1

World Economic Forum. (2020). World Economic Forum Annual Meeting. https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020

World Economic Forum. (2021). Davos 2021. https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021

Опубліковано
2021-11-08
Як цитувати
Саух, П. Ю., & Саух, І. В. (2021). ДУХОВНІСТЬ У «КОЛЕСІ ЖИТТЄВОГО БАЛАНСУ» СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-2
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали