ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» 18 листопада 2021 р.

  • Максим Сергійович Гальченко Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8151-530X
Ключові слова: Інститут обдарованої дитини НАПН України, обдарованість, розвиток, діагностика обдарованості, наукова освіта, спеціалізована освіта наукового спрямування

Анотація

Цивілізаційний поступ людства переконливо засвідчує, що обдаровані особистості генерують левову частку світових інновацій та є рушійною силою стійкого розвитку людського капіталу, світової економіки і науки. Відповідно розвиток обдарованих особистостей є пріоритетним завданням країни. В Інституті обдарованої дитини НАПН України досліджують феномен обдарованості, здійснюють методичне забезпечення діагностики обдарованості та розвитку її структурних складників, створюють програми й методики розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах, розробляють теоретико-методичні засади спеціалізованої освіти наукового спрямування тощо. Учені Інституту запропонували новий підхід до розуміння обдарованості як єдності розумової, духовної та фізичної сфер особистості. Також розроблено оригінальні та адаптовано зарубіжні методики виявлення обдарованості в учнів, створено профорієнтаційно-діагностичну тестову систему. Встановлено, що формування в учнів умінь отримання знань з використанням дослідницьких методів є найбільш ефективним фактором розвитку тих складників обдарованості, які підпадають під педагогічний вплив. Як наслідок, вчені Інституту сприяють імплементації в освітній простір України парадигми наукової освіти та концепції спеціалізованої освіти наукового спрямування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Сергійович Гальченко, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інститут обдарованої дитини НАПН України. (2021, 22 листопада). Методологічний семінар «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти». https://www.iod.gov.ua/articles.php?article_id=37

Кабінет Міністрів України. (2019, 22 травня). Про затвердження Положення про науковий ліцей (438). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2019-п

Міністерство освіти і науки України. (2019, 16 жовтня). Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (1303). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021). Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/726216/

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Гальченко, М. С. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» 18 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-13-1
Розділ
Методологічний семінар НАПН України