НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ

ХІХ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

  • Мирослава Петрівна Вовк Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
  • Наталія Олександрівна Філіпчук Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-1023-923X
  • Світлана Олександрівна Соломаха Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8737-9740
Ключові слова: педагогічна освіта, мистецька освіта, Оксана Петрівна Рудницька, мистецько-педагогічні читання, наукова спадщина, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотація

У повідомленні висвітлено проблематику проведення ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» (1 грудня 2021 р., м. Київ), організація яких спрямована на утвердження партнерської взаємодії закладів освіти і наукових інституцій у здійсненні реформування мистецької і педагогічної освіти, вшанування пам’яті знакових для української освіти постатей, величних у продукуванні інноваційних науково-дослідницьких ідей особистостей. Акцентовано увагу на науковій спадщині Оксани Петрівни Рудницької (1946-2002 рр.), доктора педагогічних наук, професора, яка стала одним із фундаторів мистецької освіти в Україні, обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки. Представлено досягнення відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у збереженні наукової спадщини О.П. Рудницької; окреслено перспективи популяризації ідей дослідниці в сучасному науково-освітньому просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Мирослава Петрівна Вовк, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Наталія Олександрівна Філіпчук, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Світлана Олександрівна Соломаха, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Вовк, М.П. (2021, 1 грудня). Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. https://bit.ly/3E9Lk8v

Вовк, М.П., Грищенко, Ю.В., Соломаха, С.О., Філіпчук, Н.О., & Ходаківська, С.В. (уклад.). (2021). Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика : словник. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728146/

Рудницька, О.П. (2002). Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник. Київ: Інтерпроф.

Сотська, Г.І., & Вовк, М.П. (наук. ред.). (2020). Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької, 3(15). Київ: Талком. https://bit.ly/3HqqqEJ

Сотська, Г.І., & Вовк, М.П. (наук. ред.). (2021). Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької, 4(16). Київ: Талком. https://bit.ly/3Hq2m4F

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Вовк, М. П., Філіпчук, Н. О., & Соломаха, С. О. (2021). НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ: ХІХ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-7
Розділ
Події