ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ

За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти» 10 листопада 2021 р.

  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олена Миколаївна Слюсаренко Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-1794
  • Жаннета Василівна Таланова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: мінімально достатня якість, максимально досконала якість, акредитація і рейтингування, світовий і національний досвід рейтингування, стратегія-2 розвитку вищої освіти

Анотація

Обґрунтовано закономірний характер використання рейтингів для оцінювання якості діяльності університетів. Проаналізовано світовий досвід рейтингування з метою формування стратегій-2 розвитку вищої освіти найвищої досконалості. З’ясовано проблеми, з якими стикається Україна щодо рейтингування закладів вищої освіти. Надано пропозиції з формування в Україні культури університетського рейтингування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олена Миколаївна Слюсаренко, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Жаннета Василівна Таланова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, аналітичний менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2020). Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Кабінет Міністрів України. (2021, 16 червня). Про схвалення концепції реалізації проекту «Президентський університет» (692-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2021-р

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2020). Рейтинговий розподіл та формульне фінансування українських університетів: проблема суб’єктивізму і недовіри. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (10), 35-69. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-35-69

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2020). Моніторинг, мотивація, мобілізація задля конкурентоспроможності університетів України: механізми реалізації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-1

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Салми, Дж. (2009). Создание университетов мирового класса (Ш.М. Каланова, науч. ред.; Т.М. Королева, пер. с англ.). Москва: Издательство «Весь Мир».

Слюсаренко, О. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, (2), 60-77. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2020). Challenge of developing quality profile of higher education in Ukraine. Education: Modern Discourses, (3), 57-77. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-06

QS Top Universities. (2021). QS World University Rankings 2022. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022

Shanghai Ranking. (2021). 2021 Academic Ranking of World Universities. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Shanghai Ranking. (2021). Global Ranking of Academic Subjects. https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

The World Bank. (2021, February 2). WV.1 World Development Indicators: Size of the economy. http://wdi.worldbank.org/table/WV.1

THE World University Rankings. (2021). World University Rankings 2022. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking

World Bank Group. (2019). Review of the Education Sector in Ukraine. Moving towards Effectiveness, Equity and Efficiency (RESUME3). Overview. https://bit.ly/30vLppl

Опубліковано
2021-11-15
Як цитувати
Луговий, В. І., Слюсаренко, О. М., & Таланова, Ж. В. (2021). ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У СВІТОВИХ (SHANGHAI, TIMES, QS) ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РЕЙТИНГАХ: За матеріалами доповіді на X Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти» 10 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-5
Розділ
Події