ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2017-2021 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 грудня 2021 р.

  • Микола Миколайович Слюсаревський Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4038-5668
Ключові слова: соціальна психологія, політична психологія, молоді вчені, медіаосвіта, міжнародна співпраця

Анотація

У доповіді викладено найвагоміші результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за минуле п’ятиліття. У звітному періоді підготовлено комплексну роботу «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін», відзначену Державною премією України в галузі науки і техніки за 2019 рік. Істотними науковими надбаннями Інституту також стали соціально-психологічні теорії, концепції, підходи, психологічно обґрунтовані моделі, нові діагностичні та корекційні методики, стратегії, технології і тренінгові програми. Широкого резонансу набули експериментальні напрацювання установи з питань наскрізної медіаосвіти, формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій. Показано позитивну динаміку цитувань наукових праць вчених Інституту: з 2015 р. кількість цитувань зросла у понад 10 разів.
Представлено деякі перспективні напрями подальшого розвитку установи, пов’язані, зокрема, із вдосконаленням роботи з підготовки проєктів на здобуття грантів Національного фонду досліджень України, комерціалізацією наукової діяльності, розширенням спектру освітніх послуг, створенням разом із закладами вищої освіти спільних структурних підрозділів тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Микола Миколайович Слюсаревський, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. (2020). Стратегія розвитку Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України на 2020-2025 роки (нова редакція). https://ispp.org.ua/strategiya-rozvitku/

Слюсаревський, М.М. (2020a). «Онлайн-коло»: досвід психологічної підтримки і допомоги населенню під час пандемії COVID-19. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-8

Слюсаревський, М. (2020b). Психологічна безпека людини в онтологічному та гносеологічному вимірах. Післямова до роботи, відзначеної Державною премією України в галузі науки і техніки. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (45), 7-26. https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).138

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Слюсаревський, М. М. (2021). ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2017-2021 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 грудня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-7
Розділ
Засідання Президії НАПН України