МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБДАРОВАНІ ДІТИ — СКАРБ НАЦІЇ»

  • Альона Василівна Малиношевська Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0472-1940
Ключові слова: обдарованість, обдаровані учні, виявлення обдарувань особистості, розвиток, освіта

Анотація

Відповідно до плану заходів Національної академії педагогічних наук України з відзначення 30-ї річниці Незалежності України з 18 до 22 серпня 2021 р., за участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Кафедри UNESCO з наукової освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інститут обдарованої дитини НАПН України провів ІІ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Обдаровані діти — скарб нації». У заході взяли участь вчені Інституту обдарованої дитини НАПН України та інших установ Національної академії педагогічних наук України, викладачі закладів вищої освіти, керівники та представники обласних і районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти, представники адміністрації, учителі, психологи закладів загальної середньої та позашкільної освіти, співробітники Малої академії наук України, працівники закладів дошкільної освіти та центрів раннього розвитку дитини, студенти й аспіранти. Під час конференції розглянуто питання щодо сучасних тенденцій виявлення, розвитку й освіти обдарованих осіб різного віку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона Василівна Малиношевська, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Інститут обдарованої дитини НАПН України. (2021). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ОБДАРОВАНІ ДІТИ — СКАРБ НАЦІЇ». http://iod.gov.ua/articles.php?article_id=35

Інститут обдарованої дитини НАПН України. (2021). Обдаровані діти — скарб нації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 18-22 серпня 2021 року). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. http://www.iod.gov.ua/images/files/KONF_180821.pdf

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Міністерство освіти і науки України. (2019, 16 жовтня). Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (1303). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019

Президія Національної академії педагогічних наук України. (2021, 18 березня). Про заходи НАПН України з відзначення 30-річчя Незалежності України (1-2/4-53).

Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Малиношевська, А. В. (2021). МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБДАРОВАНІ ДІТИ — СКАРБ НАЦІЇ». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-12
Розділ
До 30-річчя Незалежності України