ЯКІСТЬ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

  • Юрій Дмитрович Бойчук Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди , м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-8583-5856
  • Ірина Володимирівна Гавриш Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0173-1855
Ключові слова: постнекласична парадигма, філософія освіти, якість освіти, дитиноцентризм, безбар’єрне освітнє середовище, інклюзивна освіта

Анотація

У повідомленні репрезентовано результати Міжнародного круглого столу «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика» («Jakość współczesnej edukacji w kontekście postnieklasycznego paradygmatu: metodologia, teoria, praktyka»), ініційованого Національною академією педагогічних наук України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України та Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди. Захід відбувся 8-9 листопада 2021 року на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди за участю українських і польських дослідників, зокрема представників Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської у Варшаві та Державного інституту ім. Стефана Баторія у Скєрнєвіцах (Республіка Польща). Програму заходу зреалізовано у межах презентації учасників Міжнародного круглого столу «Сучасний стан та стратегія розвитку закладів вищої педагогічної освіти і наукових установ», панельних дискусій: «Критерії якості сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми» та «Порівняльний аналіз інклюзивної освіти в Україні й Республіці Польща», а також презентації «Постнекласична парадигма в освітньому просторі України: перший національний технопарк з підвищення якості освіти».
Зазначено, що в контексті постнекласичної парадигми освіти як філософії освіти ІІІ тисячоліття якість освіти визначають ключовим чинником інноваційного поступу суспільства та життєвосмисловим орієнтиром розвитку особистості.
Учасники Міжнародного круглого столу також дійшли висновків, що, попри особливості організації інклюзивного навчання в окремих країнах, у цілому наявні глобальні виклики, що потребують негайного розв’язання, передусім щодо утвердження формування толерантного ставлення до осіб з особливими потребами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юрій Дмитрович Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди , м. Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна

Ірина Володимирівна Гавриш, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту експериментальної дидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, науковий керівник науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», м. Харків, Україна

Список використаних джерел

Міністерство освіти і науки України (2021, 10 листопада). Відбувся Міжнародний круглий стіл «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика». https://bit.ly/3mlp8lI

Міністерство освіти і науки України. (2021, 24 червня). Національний технопарк з підвищення якості освіти: трансформація системи, розбудова НУШ, якість і доступність. https://bit.ly/3yJMczx

Національна академія педагогічних наук країни (2021, 11 листопада). Міжнародний круглий стіл «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика». https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2490/

Федько, Р. (2017, 11 вересня). Як ставляться до людей з обмеженими можливостями у Польщі та Україні. Український репортер. https://bit.ly/3mGBzsw

Харківський національний педагогічний університет (2021, 11 листопада). Міжнародний круглий стіл «Якість сучасної освіти в контексті постнекласичної парадигми: методологія, теорія, практика». https://bit.ly/32ibGbc

Опубліковано
2021-12-27
Як цитувати
Бойчук, Ю. Д., & Гавриш, І. В. (2021). ЯКІСТЬ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-4
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України