НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Підсумки серпневої вебконференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України — українським вчителям», присвяченої 30-й річниці Незалежності України

  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
  • Тетяна Миколаївна Засєкіна Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9362-5840
Ключові слова: Нова українська школа, базова середня освіта, модельні навчальні програми, ключові компетентності

Анотація

У статті представлено пріоритетні напрями державної політики в галузі реформування загальної середньої освіти та схарактеризовано внесок фахівців Національної академії педагогічних наук України у забезпечення її науково-методичного супроводу. Акцентовано на таких концептах розбудови Нової української школи, як перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму, формування потреби уміти вчитися, розвиток особистості в процесі навчання, формування ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів засобами навчальних предметів, орієнтування моделі освіти на результат. Визначено особливості сучасного дидактичного забезпечення, ключовими серед яких є діалогічність, орієнтація на розвиток та формування вмінь формулювати власні висновки, навчання взаємодії, розвиток пізнавального інтересу. Презентовано цілісну освітню систему навчання в 5-6 класах Нової української школи, розроблену в Інституті педагогіки НАПН України, що представлена комплексом модельних навчальних програм для здобувачів базової освіти для основної школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Тетяна Миколаївна Засєкіна, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бурда, М.І., & Васильєва, Д.В. (2021). Математика. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/TRYTlLF

Голуб, Н.В., & Горошкін, О.М. (2021). Українська мова. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/nRYTnrO

Завадський, І.О., Коршунова, О.В., & Лапінський, В.В. (2021). Інформатика. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/pRYTIE0

Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Гриневич, Л., Елькін, О., Калашнікова, С., Коберник, І., Ковтунець, В., Макаренко, О., Малахова, О., Нанаєва, Т., Усатенко, Г., Хобзей, П., & Шиян, Р. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (М. Грищенко, заг. ред.). Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/oRYU2ff

Інститут педагогіки НАПН України. (2021, 25 серпня). Учені НАПН України — українським учителям. https://undip.org.ua/announce/ucheni-napn-ukrainy-ukrainskym-uchyteliam/

Коршевнюк, Т.В. (2021). Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс) : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/WRYTDzl

Міністерство освіти і науки України. (2021, 19 лютого). Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (235). https://cutt.ly/5RYYNyI

Пометун, О.І., Ремех, Т.О., & Кришмарел, В.Ю. (2021). Етика. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/vRYT48Z

Пометун, О.І., Ремех, Т.О., Малієнко, Ю.Б., & Мороз, П.В. (2021). Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи (інтегрований курс) : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/fRYT9VF

Редько, В.Г., Шаленко, О.П., Сотникова, С.І., Коваленко, О.Я., Коропецька, І.Б., Якоб, О.М., Самойлюкевич, І.В., Добр, О.М., Кіор, Т.М., Мацькович, М.Р., Глинюк, Л.М., & Браун, Є.Л. (2021). Друга іноземна мова. 5-9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/PRYYr5q

Редько, В.Г., Шаленко, О.П., Сотникова, С.І., Коваленко, О.Я., Коропецька, І.Б., Якоб, О.М., Самойлюкевич, І.В., Добра, О.М., & Кіор, М. (2021). Іноземна мова 5-9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. МОН України. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/ERYYgOV

Скворцова, С.О., & Тарасенкова, Н.А. (2021). Математика. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/NRYYcoJ

Туташинський, В.І. (2021). Технології. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/TRYYnRq

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). «Захист України». Мистецтво. Технології. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/HRYUBvs

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). Обдарована молодь. Інклюзивне навчання. Виховання. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/nRYUVQG

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). Презентація цілісної освітньої системи навчання в 5-6 класах нової української школи. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/hRYUCwM

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). Початкова освіта. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/2RYU1gg

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). Природничо-математична та цифрова освіта. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/SRYUMjS

Учені НАПН України — українським учителям. (2021). Суспільно-гуманітарна та філологічна освіта. Інститут педагогіки НАПН України. https://cutt.ly/xRYUNhH

Яценко, Т.О., Качак, Т.Б., Кизилова, В.В., Пахаренко, В.І., Дячок, С.О., Овдійчук, Л.М., Слижук, О.А., Макаренко, В.М., & Тригуб, І.А. (2021). Українська література. 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/aRYYIMZ

Яценко, Т.О., & Тригуб, І.А. (2021). Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://cutt.ly/zRYYAIK

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Топузов, О. М., & Засєкіна, Т. М. (2021). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: Підсумки серпневої вебконференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України — українським вчителям», присвяченої 30-й річниці Незалежності України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-13
Розділ
До 30-річчя Незалежності України