ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСВІТНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОСТІ

За матеріалами проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку», 22 квітня 2021 р., відповідно до плану заходів Національної академії педагогічних наук України (присвячено 30-річчю Незалежності України)

  • Ольга Володимирівна Просіна Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1243-6069
  • Ольга Володимирівна Касьянова Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк, Україна https://orcid.org/0000-0001-5748-0955
  • Ярослава Леонідівна Швень Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9890-1039
Ключові слова: позашкільна освіта, професійна компетентність педагогічних працівників, професійний розвиток педагогічних працівників, управління закладами позашкільної освіти, патріотичне виховання, безпечне освітнє середовище, інклюзивна освіта, проєктна діяльність, педагогіка партнерства, змішане навчання в умовах пандемії і диджиталізація

Анотація

Актуальною є проблема підготовки педагогічних кадрів до управління закладами позашкільної освіти з огляду на інтегративні стратегії розвитку освіти загалом, сучасні освітні реформи, оновлені функції закладів позашкільної освіти в умовах диджиталізації освітнього середовища, технологізації освітньої діяльності, оновлення форм організації освітнього процесу, розвитку партнерства, створення педагогічних інновацій та їх упровадження в діяльність закладів позашкільної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» дала змогу з’ясувати вектори розвитку позашкільної освіти та актуалізувати освітні тренди сучасності, серед яких — компетентнісний підхід в умовах сучасної позашкільної освіти; діяльність закладів позашкільної освіти в умовах адміністративно-територіальної реформи; професійний розвиток і розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів позашкільної освіти; патріотичне виховання в сучасній позашкільній освіті; створення безпечного освітнього середовища в закладі позашкільної освіти; проєктна діяльність як механізм інноваційного розвитку позашкільної освіти; сучасні практики залучення дітей та молоді з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти; педагогіка партнерства та співпраця в закладах позашкільної освіти; організація змішаного навчання в системі позашкільної освіти в умовах пандемії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Володимирівна Просіна, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, керівник ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока», м. Київ, Україна

Ольга Володимирівна Касьянова, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк, Україна

Ярослава Леонідівна Швень, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, член Національної психологічної асоціації, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Биковська, О.В. (ред.). (2018). Стратегія розвитку позашкільної освіти. Київ: ІВЦ АЛКОН. https://bit.ly/3lCzAW5

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». (2021). Реформуємо, модернізуємо, вдосконалюємо позашкільну освіту. https://bit.ly/3DDX97d

Ілляхова, М.В. (2019). Креативність і творчість: дефініції понять. Актуальні питання гуманітарних наук, (23), 95-100. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/23_2019/part_2/20.pdf

Кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». (2020). Інтерактивний кейс для позашкільників «Навчаймося разом! Творчі знахідки викладачів кафедри філософії освіти і освіти дорослих для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти». https://bit.ly/3BEfUqq

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (2021). Відбулась Усеукраїнська науково-практична конференція «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку». https://bit.ly/3oZeROp

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (2021). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» (22.04.2021). https://bit.ly/3DFwJls

Просіна, О.В. (2016). Специфіка патріотичного виховання учнів в умовах Східного пограниччя України. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, (20), 151-163. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__16

Просіна, О.В. (2017). Закономірності сучасного освітнього менеджменту в управлінні системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, (21), 178-187. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2017_21(2)__18

Просіна, О.В. (2018). Толока позашкільників: методичний путівник : навчально-методичний посібник (Т.М. Сорочан, В.В. Сидоренко, наук. ред.). Київ: СПД Резников В.С. https://lib.iitta.gov.ua/720720/

Просіна, О.В., & Онуфрієва, О.Л. (2021). Маркетингова компетентність керівників гуртків та її розвиток у межах демократично-перетворювальної технології управління системою освітньої діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні науки: реалії та перспективи», (79), 68-72. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.79.2.14

Просіна, О.В., & Швень, Я.Л. (2021). Нелінійні актуалітети трансформаційного управління закладами позашкільної освіти: теоретичний опис. Київ: ЦІПО.

Просіна, О.В., & Швень, Я.Л. (наук. ред.). (2020). Управління закладом позашкільної освіти: сучасні тренди, співпраця, проєкти : посібник. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук». https://lib.iitta.gov.ua/724183/

Скрипник, М.І., Кравчинська, Т.С., & Волинець, Н.П. (2021). Навчальні тексти нової природи: творимо, радимо, тренуємо : методичні рекомендації. Київ: ЦІПО. https://lib.iitta.gov.ua/723446/

Швень, Я. (2021). Психологічні засади індивідуалізації навчання в закладі позашкільної освіти: тьюторінг, скаффолдинг [Відео]. YouTube. https://youtu.be/jsT8_iNPD-k

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Просіна, О. В., Касьянова, О. В., & Швень, Я. Л. (2021). ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСВІТНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОСТІ: За матеріалами проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Позашкільна освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку», 22 квітня 2021 р., відповідно до плану заходів Національної академії педагогічних наук України (присвячено 30-річчю Незалежності України). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-9
Розділ
До 30-річчя Незалежності України