ПРО ВИКОНАННЯ У 2021 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 рр.

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
  • Ірина Юріївна Регейло Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0512-2456
  • Наталія Валеріївна Базелюк Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6156-1897
  • Ірина Миколаївна Гудим Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6459-806X
  • Любов Михайлівна Смола Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна
Ключові слова: Програма спільної діяльності, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, наука, освіта, педагогіка, психологія, науковий і методичний супровід освіти, розвиток інноваційної людини

Анотація

У доповіді наведено найвагоміші результати виконання у 2021 р. Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 рр. У межах її реалізації здійснювалося удосконалення законодавства України та розроблення концептуальних і нормативних документів у сфері освіти; науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня; підготовка навчально-методичного забезпечення для Нової української школи, зокрема для дітей з особливими потребами; психолого-педагогічна експертиза навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнання; підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників; участь у роботі експертних, робочих груп, конкурсних комісій МОН України; проведення спільних науково-практичних масових заходів тощо. Окреслено питання, що потребують подальшого вирішення в рамках спільної діяльності стосовно усіх ланок освіти: дошкільної, початкової, базової і профільної середньої, позашкільної освіти, освіти дітей з особливими потребами, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих, а також загальних проблем розвитку освітнього простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Юріївна Регейло, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

DSc in Education, Senior Researcher, Head of the Scientific and Organizational Department, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Наталія Валеріївна Базелюк, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, заступник начальника науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, м. Київ, Україна

Ірина Миколаївна Гудим, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, м. Київ, Україна

Любов Михайлівна Смола, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Богданець-Білоскаленко, Н.І., Бондаренко, Н.В., Бурда, М.І., Васильєва, Д.В., Величко, Л.П., Головко, С.Г, Голота, О.В., Горошкіна, О.М., Засєкіна, Т.М., Ільченко, В.Р., Козленко, О.Г., Коршевнюк, Т.В., Крячко, І.П., Локшина, О.І., Лукіна, Т.О., Малихін, О.В., Назаренко, Т.Г., Науменко, С.О., Нетрибійчук, О.С., ... Яценко, Т.О. (2021). Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспектви : аналітико-методичні матеріали (О.М. Топузов, заг. ред., М.В. Головко, укл.). Київ: Педагогічна думка. http://doi.org/10.32405/978-966-644-596-7-2021-192

Калашнікова, С.А. (2021). X Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та інструменти». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-15

Кремень, В.Г. (2021). Партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Доповідь президента НАПН України, 9 лютого 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-1

Кремень, В.Г. (2021). Педагогічна наука — Новій українській школі. Виступ президента НАПН України на Національному освітньому форумі «Нова українська школа 2020/2021: синергія, інтеграція, менеджмент», 30 листопада 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-2

Кремень, В.Г. (2021). Педагогічна специфіка освіти дорослих. Доповідь на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Освіта і наука», 1 червня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-6

Кремень, В.Г. (2021). Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-1

Кремень, В.Г. (2021). Українська школа як відкрита соціальна система. Доповідь на Всеукраїнському серпневому форумі «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху», 19 серпня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-1

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Литвинова, С.Г. (2021). Мікронавчання ІК-технологій педагогів в умовах онлайнового марафону як парадигма цифрової трансформації освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-10-1

Луговий, В. І., Саух, П. Ю., & Таланова, Ж. В. (2021). Наукове забезпечення проєкту «Президентський університет». Пропозиції НАПН України до концепції реалізації проєкту «Президентський університет». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-2

Малиношевська, А.В. (2021). Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані дати — скарб нації». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-12

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 17 листопада). Ухвалено результати виконання у 2021 р. «Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 рр.». http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2495/

Панок, В.Г. (2021). Результати дослідження психологічного стану учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-9-1

Ничкало, Н.Г., Лук’янова, Л.Б., & Хомич, Л.О. (2021). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : науково-аналітична доповідь (В.Г. Кремень, ред.). Київ: ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/726268/

Прохоренко, Л.І., & Ярмола, Н.А. (2021). Діти з особливими освітніми потребами — рівні серед рівних. Підсумки VII Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав — до рівних можливостей», 7-8 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-4

Радкевич, В.О. (2021). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток. Наукова доповідь на ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2021). Всеукраїнський тиждень дошкілля в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-16-2

Слюсаревський, М.М. (2021). Негативні інформаційні впливи на людину в сучасному світі: концептуальна модель. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-2

Топузов, О.М. (2021). Проєкт нового Порядку конкурсного відбору підручників: Доповідь на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи» 26 травня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-3

Топузов, О.М., & Засєкіна, Т.М. (2021). Науково-методичний супровід Нової української школи. Підсумки серпневої вебконференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України — українським вчителям», присвяченої 30-й річниці Незалежності України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-13

Хомич, Л.О., & Баніт, О.В. (2021). Здобутки та перспективи розвитку освіти України (Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі у Харкові). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-8

Опубліковано
2021-12-24
Як цитувати
Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., Регейло, І. Ю., Базелюк, Н. В., Гудим, І. М., & Смола, Л. М. (2021). ПРО ВИКОНАННЯ У 2021 р. ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 рр.: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2), 1-11. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-4
Розділ
Засідання Президії НАПН України