Том 2 № 2 (2020)

У випуску видання представлено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів) НАПН України: на загальних зборах НАПН України «Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні» (20 листопада 2020 р.), методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (19 листопада 2020 р.), засіданнях Президії НАПН України за період вересень-грудень 2020 р.; науково-аналітичні доповіді і матеріали, зокрема щодо стану загальної середньої освіти України в контексті освіти країн Європи, суспільної свідомості та заходів з її поліпшення в умовах пандемії Covid-19, стратегічних цілей та завдань формування людського капіталу в Україні; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події ІІ півріччя 2020 р., зокрема заходи на виконання Програми спільної діяльності з Міністерством освіти і науки України (розроблення проєктів Стратегії розвитку вищої освіти, Державного стандарту базової середньої освіти); практичні рекомендації для освітян, зокрема в сфері дошкільної освіти в контексті ідей Нової української школи, використання цифрового освітнього середовища, реформування освіти осіб з особливими освітніми потребами в Україні, психологічного супроводу освіти в умовах пандемії Covid-19; заходи міжнародної діяльності тощо.

Опубліковано: 2020-12-31

Методологічний семінар НАПН України

Засідання Президії НАПН України

Науково-аналітичні доповіді і матеріали

Програма спільної діяльності з МОН України

Проєкти за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Веб-конференція «Учені НАПН України — українським вчителям»

Для практичної діяльності освітян