КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Дмитро Григорович ЛУК’ЯНЕНКО Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3475-2126
Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, глобальна інтелектуалізація, інтелектуальний капітал, системи вищої освіти, університети, моніторинг, цифрова трансформація університетів, глобальні мережі, конкуренція платформ, освітня парадигма 4.0

Анотація

На основі узагальнення світового досвіду і емпіричного аналізу висвітлено проблему конкурентності національних систем вищої освіти і рейтингового позиціонування університетів. Показано ключову роль університетів у глобальній екосистемі, коли головним фактором розвитку і прогресу стає інтелектуальний капітал. Підтверджено слабкі конкурентні позиції українських університетів у глобальних рейтингах і виявлено потенціал їх нарощування. Проілюстровано зарубіжний досвід державної підтримки університетів у країнах — інноваційних лідерах. Ідентифіковано виклики і можливості цифрової трансформації університетів у форматі мережево-платформної конкуренції на глобальному ринку науково-освітніх послуг. Аргументовано організаційний дизайн конкурентної моделі сучасного університету. Обґрунтовано критично важливі контури і стратегічні орієнтири розвитку університетів у парадигмі «Вища освіта 4.0».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Антонюк, Л., Ільницький, Д., Барабась Д., & Сандул, М. (2017). Міжнародна конкурентна диспозиція національних систем вищої освіти. Міжнародна економічна політика, (2), 7-39. https://bit.ly/3nK8gno

Васильєв, А. (2020). Роль рейтингів у стратегії розвитку університетів. Сумський державний університет. https://cutt.ly/5jr93Pv

Дадалко, В., Дадалко, С., & Сидоренко, С. (2020). Взаимодействие секторов высшего образования, бизнеса, государства и общества как условие национальной безопасности при формировании информационной экономики. Общество и экономика, (5), 54-67. http://elib.fa.ru/art2020/bv814.pdf

Колот, А.М., & Герасименко, О.О. (2020a). Покоління Z і соціально-трудова платформа «Праця 4.0»: імперативи взаємодії. Демографія та соціальна економіка, (2), 103-138. https://dse.org.ua/arhcive/40/_7.pdf

Колот, А.М., & Герасименко, О.О. (2020b) Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf

Колот, А.М., & Герасименко, О.О. (2020c). Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості. Соціально-трудові відносини: теорія і практика, 10(1), 33-54. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/34139

Лук’яненко, Д.Г., & Поручник, А.М. (2011). Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів. Вища школа, (12).

Лук’яненко, Д.Г., Антонюк, Л.Л., Василькова, Н.В., Ільницький, Д.О. та ін. (2019). Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у ХХІ столітті : монографія. (Д.Г. Лук’яненко, Л.Л. Антонюк, ред). Київ: КНЕУ.

Лук’яненко, Д.Г., & Лук’яненко, О.Д. (2015). Інтелектуальний капітал у глобальній економіці: методологічна ідентифікація. Ринок цінних паперів України, (9-10), 35-44.

Олейникова, Ю.А. (2019). Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики. Вопросы инновационной экономики, 9(4), 1415-1426. https://1economic.ru/lib/41294

Павленко, А.Ф., & Антонюк, Л.Л. (ред). (2014). Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія. Київ: КНЕУ.

Тапскотт, А. (2017). Технология блокчейн, то что движет финансовой революцией сегодня. Москва: Эксмо.

Хаустов, В. (2019). Цифрова економіка: як тобі служиться? ZN.UA, (39). https://bit.ly/3rh7oJe


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
ЛУК’ЯНЕНКО, Д. Г. (2020). КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-9
Розділ
Методологічний семінар НАПН України