РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Пропозиції підгрупі № 5 «Викладач майбутнього» робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки


  • Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
Ключові слова: науково-педагогічна функція викладача, навчальне навантаження, оплата праці, навчальна, дослідницька, інформаційна інфраструктура, конкурсний відбір, укрупнення закладів, концентрація ресурсів, фінансова автономія, мотивація

Анотація

З огляду на дуальну «науково-педагогічну» функцію університетського викладача обґрунтовано умови її ефективної реалізації в конкурентоспроможному закладі вищої освіти. Серед цих умов — зниження навчального навантаження, підвищення конкурентоспроможності заробітної плати, необхідна і достатня навчальна, дослідницька, інформаційна інфраструктура закладу, посилення конкурсності відбору викладачів. У контексті стабілізації обсягів видатків на систему вищої освіти на рівні 1,2 % ВВП для створення зазначених умов насамперед потрібна оптимізація мережі закладів вищої освіти шляхом їх укрупнення, концентрації ресурсів, розвитку фінансової автономії для мотивації ефективної діяльності викладачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вища освіта в Україні у 2019 році : статистична інформація. (2020). Київ: Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/

Воробйова, О., Дебич, М., Линьова, І., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2018). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина І) : аналітичні матеріали (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://bit.ly/2Ctk3Ei

Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2019). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина ІІ) : аналітичні матеріали. (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-28-1-2019

Воробйова, О.П., Гриценко, М.В., Луговий, В.І., Оржель, О.Ю., Слюсаренко, О.М., Ставицький, А.В., Таланова, Ж.В., Ткаченко, В.П., & Трима, К.А. (2017). Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти : монографія (В.І. Луговий, Ж.В. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України.https://bit.ly/2ZAPRPa

Вступ.ОСВІТА.UA. (2020). https://vstup.osvita.ua/

Державна казначейська служба України. (2020). Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik

Закон України. (2014, 1 липня). Про вищу освіту (1556-VII). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Інформаційна система «Конкурс». (2020). Вступна кампанія 2019 року. http://vstup.info/#2019

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018a). Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (3), 5-22.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018b). Організаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, (Спецвипуск. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»), 15-26. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018c). Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (2), 5-23.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2019). Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності. Наука та наукознавство, (3), 26-45. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026

Міністерство освіти і науки України. (2020, 28 липня). Про утворення робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки (974). http://reform.org.ua/

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Слюсаренко, О.М. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Lugovyi, V., Orzhel, O., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2018). Education and research duality — the determining characteristic of higher education. Education: Modern Discourses, (1), 71-88. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-8

Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, (2), 60-77. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8

ShanghaiRanking Consultancy. (2020). Academic Ranking of World Universities 2020. http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

ShanghaiRanking Consultancy. (2020, June 29). ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 Press Release. http://www.shanghairanking.com/ShanghaiRankings-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2020-Press-Release.html


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2020-08-18
Як цитувати
ЛУГОВИЙ, В. І. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-3
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України