ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 грудня 2020 р.

  • Микола Олексійович КИРИЧЕНКО Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1756-9140
Ключові слова: Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, наукова діяльність, науково-методична діяльність, децентралізація управління освітою, наукові результати, експериментальна діяльність, Український відкритий університет післядипломної освіти

Анотація

У доповіді представлено інформацію про наукову та науково-методичну діяльність Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України упродовж 2015-2020 рр. в умовах децентралізації управління освітою, а саме: нормативні та нормативно-правові засади діяльності; основні напрями наукових досліджень; актуальні проблеми, які досліджувалися у межах цих напрямів; найістотніші наукові результати, досягнуті в процесі проведення досліджень. Описано зміст і форми наукової та науково-методичної діяльності, кадровий склад університету, який забезпечує її ефективне здійснення. Висвітлено науковий доробок працівників, результати підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Представлено підсумки експериментальної діяльності всеукраїнського, регіонального та локального рівнів, розробки за проблематикою Нової української школи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Наголошено на актуальності курсів підвищення кваліфікації з використанням технологій формальної та неформальної освіти на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а також виїзних курсів на запити місцевих і регіональних освітніх організацій для усіх регіонів України. Акцентовано увагу на такій затребуваній сучасній системі неформальної освіти, започаткованій у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», як Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО). Наголошено, що вперше в системі післядипломної освіти України успішно функціонують сім віртуальних кафедр, до діяльності яких університет залучає викладачів різних закладів освіти України та світу. Представлено наукові періодичні видання, засновником та співзасновником яких є ДЗВО «Університет менеджменту освіти», п’ять із яких входять до Переліку наукових фахових видань України. Описано успішні результати систематичної презентації наукових здобутків університету на міжнародних освітніх виставках. Окреслено питання, що потребують подальшого вирішення для перспективного розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://umo.edu.ua/

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. (n.d.). Наукова бібліотека. Репозитарій. http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

Децентралізація дає можливості. (n.d.). Про реформу. Загальна інформація. https://decentralization.gov.ua/about

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/edu=5Fmanad=5Funiver/

Національна академія педагогічних наук України. (2017). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon/

Отич, О.М., & Острянська, О.А. (упоряд.). (2019). Експериментальна діяльність державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України : довідкове видання. (О.М. Отич, ред.). Київ: ЮСТОН. https://lib.iitta.gov.ua/716769/

Отич, О.М., & Отамась, І.Г. (уклад.). (2018). Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»: 65 років успіху! : Інформаційне видання до 65-ї річниці від дня створення (М.О. Кириченко, В.В. Олійник, О.М. Отич, ред.). Київ: ЮСТОН. https://cutt.ly/Hj8cd8G

Український відкритий університет післядипломної освіти. (n.d.). Головна. http://uvu.org.ua/

Опубліковано
2020-12-31
Як цитувати
КИРИЧЕНКО, М. О. (2020). ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 грудня 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-6
Розділ
Засідання Президії НАПН України