ЦИФРОВИЙ ПОСТУП ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ — ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Наукова доповідь на веб-конференції «Учені НАПН України — українським вчителям», 27 серпня 2020 р.


  • Світлана Григорівна ЛИТВИНОВА Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5450-6635
Ключові слова: дистанційна форма навчання, концептуальні засади, неперервність освіти, гібридне інформаційно-освітнє середовище, хмарні сервіси, цифрові інструменти

Анотація

У доповіді окреслено історичні аспекти широкомасштабного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняних закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано етапи сприйняття пандемії COVID-19 учителями та розкрито особливості організації дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти, а саме: обґрунтовано концептуальні засади та чотири основні кроки для ефективного впровадження дистанційної форми навчання й забезпечення неперервності освіти; акцентовано увагу педагогів на методичних аспектах створення гібридного інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, добору цифрових платформ, інструментів, комп’ютерного обладнання, зокрема специфічного (для учителів природничо-математичних предметів та образотворчого мистецтва); розкрито різні аспекти використання доступних безкоштовних хмарних сервісів і тестових програм; наголошено на ефективності та педагогічній доцільності використання цифрових інструментів. У пропозиціях наголошено на формуванні політики закладу загальної середньої освіти щодо вибору технологій дистанційного навчання в умовах пандемії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Базелюк, О.В., Спірін, О.М., Петренко, Л.М., Каленський, А.А., & Майборода, Л.А. (2018). Технології дистанційного професійного навчання : методичний посібник. Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/713159/

Биков, В.Ю. (2008). Дистанційне навчання. In В.Г. Кремень, ред. Енциклопедія освіти України (с. 191-193). Київ: Юрінком Інтер.

Литвинова, С.Г. (2011). Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї, (5), 6-10.

Литвинова, С.Г., & Соколюк, О.М. (ред.). (2020). Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання : збірник матеріалів. Київ: ФОП Ямчинський О.В.

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. (2011, 24 червня). Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій (1/9-493). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19837/

Міністерство освіти і науки України. (2013, 25 квітня). Про затвердження Положення про дистанційне навчання (466). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Міністерство освіти і науки України. (2020, 22 червня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти. https://cutt.ly/ofNra8Y

Pinchuk, O., Burov, O., & Lytvynova, S. (2020). Learning as a Systemic Activity. In W. Karwowski, T. Ahram, S. Nazir (Eds.), Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 335-342). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20135-7_33

Spirin, O., Oleksiuk, V., Balyk, N., Lytvynova, S., & Sydorenko, S. (2019). The Blended Methodology of Learning Computer Networks: Cloud-based Approach. In V. Ermolayev, F. Mallet, V. Yakovyna, V. Kharchenko, V. Kobets, A. Korniłowicz, H. Kravtsov, M. Nikitchenko, S. Semerikov, A. Spivakovsky (Eds.), ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019 (pp. 68-80). http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_231.pdf


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 67
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2020-09-30
Як цитувати
ЛИТВИНОВА, С. Г. (2020). ЦИФРОВИЙ ПОСТУП ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ — ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-3
Розділ
Веб-конференція «Учені НАПН України — українським вчителям»