СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РУХ ДО СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Петро Юрійович САУХ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
Ключові слова: вища освіта, уніфікація, глобалізація, біфуркація, освітньо-промислова група, когнітивний дисонанс, культурно-цивілізаційна самоідентифікація, університет світового класу

Анотація

На основі системного аналізу ролі та значення вищої освіти в умовах інноваційного суспільства визначено основні «больові точки», пов’язані із втратою закладами вищої освіти їх традиційної історичної місії. Окреслено стратегічне бачення нової моделі вищої освіти, яка відповідала б вимогам економіки четвертої «цифрової» революції (Industry 4.0). Запропоновано та обґрунтовано три конкретні кроки на шляху модернізації інституційної структури освітньої системи в технонауковому контурі суспільства знань. Сформульовано алгоритм ідеї університету світового класу та визначено шляхи його реалізації у дискурсі вітчизняних реалій і можливостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Європейська Комісія. (2017). Заключний звіт незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України. Інструмент політичної підтримки програми «Горизонт 2020». Короткий зміст та рекомендації щодо покращення секторальної політики. http://h2020.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/KI-AX-16-008-UK-N-Transl.pdf

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Иглтон, Т. (2015). Медленная смерть университета. http://istorja.ru/blogs/entry/45-terri-iglton-medlennaya-smert-universiteta/

Міністерство освіти і науки України. (2015). Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 р. https://bit.ly/37pdXSh

Міністерство освіти і науки України. (2020, 25 вересня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України. https://bit.ly/2KlGvCV

Никольский, В.С. (2010). Коммодификация знания в системе высшего образования: эссе о ценностях. Высшее образование в России, (3), 149-152.

Ридингс, Б. (2009). Университет в руинах. Минск.

Салми, Дж. (2009). Создание университетов мирового класса. Москва: «Весь Мир».

Салми, Дж. (2016). Работают ли инициативы академического превосходства по созданию университетов мирового класса? Международное высшее образование, (87), 23-24. https://www.hse.ru/data/2016/11/16/1110215904/WHE_14_view.pdf

Саух, П.Ю. (2012). Сучасна освіта: портрет без прикрас : монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, П.Ю. (2017). Вища освіта в очікуванні майбутнього ренесансу: Проблеми і перспективи. Український контекст. In Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) (с. 329-330). Київ: Видавничий дім «Сам». http://naps.gov.ua/ua/activities/publications/

Худзик, Дж. К. (2016). Интеграция интернационализации ХХІ века в институциональное управление и университетское лидерство. Международное высшее образование, (83), 10-12. https://www.hse.ru/data/2016/01/21/1137869301/WHE_10_view.pdf

Altbach, P. (2003). The Costs and Benefits of World-Class Universities. International Higher Education, (33). https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7381

Collini, S. (2011). From Robbins to McKinsey: The Dismantling of the Universities. London Review of Books, 33(16). https://www.lrb.co.uk/the-paper/v33/n16/stefan-collini/from-robbins-to-mckinsey

Hazelkorn, E. (2017). What does global higher education mean for university leaders. Leadership Foundation for Higher Education. https://arrow.tudublin.ie/cserrep/63/

Kharas, H. (2017). The unprecedented expansion of the global middle class: An update. Brookings India. http://hdl.handle.net/11540/7251

European Commission. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0669

International Standard Classification of Education. ISCED 2011 (2012). UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

Rome Ministerial Communique. (2020, 19 November). https://www.bmbf.de/files/BFUG_Final_Draft_Rome_Communique-link.pdf

Weizsaecker, E., & Wijkman, A. (2018). Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1


Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
САУХ, П. Ю. (2020). СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РУХ ДО СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7
Розділ
Методологічний семінар НАПН України