МОНІТОРИНГ, МОТИВАЦІЯ, МОБІЛІЗАЦІЯ ЗАДЛЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

За матеріалами доповіді на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олена Миколаївна СЛЮСАРЕНКО Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-1794
  • Жаннета Василівна ТАЛАНОВА Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: університети, конкурентоспроможність, моніторинг, мотивація, мобілізація, механізми, світовий, європейський і національний досвід, заходи

Анотація

На підставі аналізу світового, європейського і національного досвіду розглянуто проблему підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України. Аргументовано, що досягнення університетської конкурентоспроможності потребує її моніторингу, мотивації, мобілізації сил і засобів, застосування відповідних механізмів. З’ясовано механізми, якими послуговуються прогресивні країни світу і Європи. Обґрунтовано невідкладні заходи із забезпечення конкурентоспроможності українських університетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вища освіта в Україні у 2019 році : статистична інформація. (2020). Київ: Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/

Воробйова, О., Дебич, М., Линьова, І., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2018). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина І) : аналітичні матеріали (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://bit.ly/2Ctk3Ei

Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2019). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина ІІ) : аналітичні матеріали (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-28-1-2019

Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2019). Оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : методичні рекомендації (В.І. Луговий, Ж.В. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://bit.ly/35VOAq8

Воробйова, О.П., Гриценко, М.В., Луговий, В.І., Оржель, О.Ю., Слюсаренко, О.М., Ставицький, А.В., Таланова, Ж.В., Ткаченко, В.П., & Трима, К.А. (2017). Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти : монографія (В.І. Луговий, Ж.В. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України.https://bit.ly/2ZAPRPa

Вступ.ОСВІТА.UA. (2020). Кількість заяв вступників за регіонами. https://vstup.osvita.ua/

Державна казначейська служба України. (2020). Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кабінет Міністрів України. (2017, 22 листопада). Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу (912). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-п

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Кабінет Міністрів України. (2019, 24 грудня). Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності (1146). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-п

Луговий В. І., Слюсаренко О. М., & Таланова Ж. В. (2011). Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу. Вища освіта України, (3), 296-308.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018). Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (3), 5-22.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018). Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (2), 5-23.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2019). Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності. Наука та наукознавство, (3), 26-45. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026

Міністерство освіти і науки України. (2011, 20 грудня). Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (1475). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-12

Нікуліна, О., Кшевецький, В., & Терещук, В. (2019). Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти : аналітичний звіт. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/А-2019-1-20191015-3.pdf

Освіта.ua. (2020). Вступ.ОСВІТА.UA: Найбільший бал ЗНО на контракт. http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/

Освіта.ua. (2020). Консолідований рейтинг вишів України 2020 року. https://osvita.ua/vnz/rating/51741/

Освіта.ua. (2020). Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2020 року. http://osvita.ua/vnz/rating/74898/

Освіта.ua. (2020). Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року. http://osvita.ua/vnz/rating/72780/

Освіта.ua. (2020). Рейтинги ВНЗ. https://osvita.ua/vnz/rating/

Педагогічна преса. (2020). Розподіл держфінансування університетів у 2020 році. https://bit.ly/3qgP8iG

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Президент України. (2020, 5 листопада). Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами. (487). https://www.president.gov.ua/documents/4872020-35517

Салми, Дж. (2009). Создание университетов мирового класса. Москва: Издательство «Весь Мир».

Слюсаренко, О. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Academic Ranking of World Universities. (2020). http://www.shanghairanking.com/

American Council on Education. (2020). https://www.acenet.edu/

Association of American Universities. (2020). https://www.aau.edu/

Carnegie Classification of Academic Institutions. (2018). https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/561/carnegie-classification-of-academic-institutions.pdf

European Association of Institutions in Higher Education.(2017). Mission of Professional Higher Education. https://www.eurashe.eu/policy/mission-phe/

European University Association. (2020). Who we are. https://eua.eu/about/who-we-are.html

Finnish National Agency for Education. (2020). Education in Finland. Finnish National Agency for Education. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/education-in-finland-2020_1.pdf

Harvard University. (2020). Harvard at a Glance. https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance

Lugovyi, V., Orzhel, O., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2018). Education and research duality — the determining characteristic of higher education. Education: Modern Discourses, (1), 71-88. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-8

Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, (2), 60-77. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8

National Science Foundation. (2017). Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering. Table 5-5. Institutional rankings for postdoctoral appointees: 2017. https://ncsesdata.nsf.gov/gradpostdoc/2017/html/gss17-dt-tab005-5.html

QS World University Rankings 2020. (2020). https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020

Rome Ministerial Communique. (2020, 19 November). https://www.bmbf.de/files/BFUG_Final_Draft_Rome_Communique-link.pdf

ShanghaiRanking Consultancy. (2019, August 15). ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities 2019 Press Release. http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2019-Press-Release.html

ShanghaiRanking Consultancy. (2020, June 29). ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 Press Release. http://www.shanghairanking.com/ShanghaiRankings-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2020-Press-Release.html

Studying in UK. (2020). List of universities in the United Kingdom. https://www.studying-in-uk.org/list-of-universities-in-the-united-kingdom/

The Complete Guide to the Kano Model. Prioritizing Customer Satisfaction and Delight. (2019). https://foldingburritos.com/kano-model/

The Times Higher Education World University Rankings 2020. (2020). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking

U-Multirank. (2020). https://www.umultirank.org/about/u-multirank/the-project/

Universities Research Association. (2020). https://en.wikipedia.org/wiki/Universities_Research_Association


Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 36
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
ЛУГОВИЙ, В. І., СЛЮСАРЕНКО, О. М., & ТАЛАНОВА, Ж. В. (2020). МОНІТОРИНГ, МОТИВАЦІЯ, МОБІЛІЗАЦІЯ ЗАДЛЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-1
Розділ
Методологічний семінар НАПН України