ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ


  • Ірина Володимирівна ІВАНЮК Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2381-785X
Ключові слова: цифрове освітнє середовище, інформаційно-цифрова компетентність, спілкування іноземними мовами, іншомовна комунікативна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, цифрові засоби

Анотація

У статті розглянуто поняття «цифрове освітнє середовище». Звернено увагу, що вчителям іноземних мов при виборі цифрових засобів варто проводити оцінювання їх педагогічної цінності та доцільності. Учителям рекомендовано використовувати перелік принципів навчання іноземних мов, що пропонуються експертною групою з питань мови та педагогіки видавництва Кембриджського університету, а саме принципів: використання різноманітних видів подачі навчального матеріалу; позитивного залучення; індивідуального навчання; зворотного зв’язку; автономного навчання; змістовного спілкування; активного навчання. Наголошено, що такий підхід допоможе прийняти рішення щодо використання певних цифрових засобів і навчальних матеріалів для навчання мов в умовах реформування Нової української школи. Подано приклади цифрових засобів для навчання іноземних мов, що можуть бути використані вчителями для розвитку цифрового освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. Це сприятиме формуванню в учнів іншомовної комунікативної та інформаційно-цифрової компетентності. Проаналізовано такі цифрові засоби: Вusuu.com, ChatterPix, NewspaperClub ARTHR, ThingLink, Zoom, VEO. Запропоновано використати їхні можливості учнями та вчителями для проведення уроків іноземних мов. Визначено сильні та слабкі сторони запропонованих цифрових засобів, на які мають звернути увагу вчителі під час підготовки та проведення уроків з іноземних мов. Зроблено висновок, що вчителі іноземних мов можуть під час навчального процесу користуватись не лише традиційними технологіями та методиками проведення уроку, а й цифровими засобами навчання, що будуть корисними та ефективними під час викладання інших шкільних предметів, які сприятимуть водночас формуванню в учнів інформаційно-цифрової та іншомовної комунікативної компетентності учнів. Наголошено на доцільності поєднання різних форм використання цифрових засобів під час проведення уроку та в позаурочній діяльності учнів, що сприяє розвитку аналітичного та критичного мислення, креативності, формуванню дослідницьких навичок, умінню планувати свої дії і спілкуватись.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Биков, В.Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ: Атіка.

Жук, Ю.О. (2012). Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі. Інформаційні технології і засоби навчання, 29(3). https://doi.org/10.33407/itlt.v29i3.693

Іванюк, І.В., & Овчарук, О.В. (2020). Результати онлайн опитування «Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-1

Міністерство освіти і науки України. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press. https://cutt.ly/tf6upHB

Council of Europe. (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. https://cutt.ly/sf6uzJ4

Kidd, D. (2019, 29 October). How to select the right digital materials for your students. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/elt/blog/2019/10/29/how-select-right-digital-materials-your-students/

Ovcharuk, O., Ivaniuk, I., Soroko, N., Gritsenchuk, O., & Kravchyna, O. (2020). The use of digital learning tools in the teachers’ professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries. E3S Web of Conferences, 166. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610019


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2020-09-30
Як цитувати
ІВАНЮК, І. В. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-8-1
Розділ
Для практичної діяльності освітян