СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Пропозиції підгрупі № 11 «Фінансування вищої освіти» робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки


  • Юрій Миколайович ВІТРЕНКО Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4277-4587
  • Вікторія Олексіївна ВОРОНА Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6944-3833
Ключові слова: основні цілі, пріоритети, заходи, індикатори Стратегії, Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти України (НМЕДВО), Нова модель державного фінансування ЗВО (НМДФ ЗВО), інституціональна автономія університетів, статуси університетів.

Анотація

У статті викладено основні пропозиції і рекомендації авторів до розроблення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки з урахуванням вимог Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» № 210/2020, Конституції України, законів України («Про освіту» та «Про вищу освіту»), Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Паризького Комюніке Міністрів, відповідальних за вищу освіту в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), Системи національних рахунків 2008 (СНР 2008), відповідних національних нормативно-правових актів. Здійснено аналіз попередніх стратегічних документів щодо розвитку вищої освіти України. Запропоновані структура Стратегії, формулювання основних цілей, пріоритетів, заходів, індикаторів. Наголошено на доцільності впровадження Нової моделі економічної діяльності у сфері вищої освіти України (НМЕДВО) та її складової — Нової моделі державного фінансування ЗВО (НМДФ ЗВО). Запропоновано визначення «інституціональна автономія університету» з невід’ємною складовою «фінансова автономія університету» як окремим механізмом. На основі положень СНР 2008 сформульовані усі можливі статуси університету як інституціональної одиниці сучасної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вітренко, Ю., Власова, І., Ворона, В., Кірієнко, Д., Ковтунець, В., & Мельник, С. (2018). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти (частина І) : аналітичні матеріали (В. Ковтунець, ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://cutt.ly/tf8eWun

Вітренко, Ю., Ворона, В., Кірієнко, Д., Ковтунець, В., Мельник, С., & Мусієнко, О. (2017). Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки : монографія (Ю.М. Вітренко, ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://cutt.ly/4f8dKbV

Вітренко, Ю.М. (2014). Державне прогнозування та стратегічне планування розвитку вищої освіти. In І.М. Грищенко (ред.), Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи : монографія (с. 103-123). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://cutt.ly/Zf8eGzl

Ворона, В.О. (2017). Правовий статус закладу вищої освіти в умовах ринкової економіки. Економіка: теорія та практика, (2), 69-75.

Всемирный банк. (2020). Перспективы мировой экономики: Европа и Центральная Азия. https://cutt.ly/zf8LBgb

Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций, & Всемирный банк. (2012). Система национальных счетов 2008. https://unstats.un.org/Unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf

Закон України «Про вищу освіту». (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту». (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про публічні закупівлі». (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19

Кабінет Міністрів України. (1993, 3 листопада). Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») (896). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

Кабінет Міністрів України. (2010, 27 серпня). Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року (1728-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1728-2010-р

Кабінет Міністрів України. (2013, 4 вересня). Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (686-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2013-р

Конституція України. (1996). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського [@V_Zelenskiy_official]. (2020, 3 червня). Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України. [Tweet]. Twitter. https://t.me/V_Zelenskiy_official/285

Президент України. (2002, 17 квітня). Про Національну доктрину розвитку освіти (347/2002). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Президент України. (2012, 1 лютого). Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки (45/2012). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

Президент України. (2013, 25 червня). Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (344/2013). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. (2014, 27 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

European Commission, EACEA, Eurydice. (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/265898

European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, & World Bank. (2009). System of National Accounts 2008. New York. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf

Paris Communiqué, Paris, May 25th 2018 / Паризьке комюніке, Париж, 25 травня 2018 р. (2018). https://cutt.ly/4f8Kolx

World Bank. (2020). Global Economic Prospects. Washington, DC. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1553-9


Переглядів анотації: 147
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
ВІТРЕНКО, Ю. М., & ВОРОНА, В. О. (2020). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-6
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України