ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Наукова співдоповідь на загальних зборах НАПН України 20 листопада 2020 р.


  • Лариса Борисівна ЛУК’ЯНОВА Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
Ключові слова: освіта дорослих, нормативно-правове забезпечення, статті закону, підвищення кваліфікації

Анотація

Схарактеризовано чинники, що обумовлюють зростання ролі освіти дорослих на початку ХХІ ст., з поміж-яких найбільш вагомими автор визначає розвиток науково-технічного прогресу, зміни у змісті й характері праці, збільшення вільного часу та розширення спектру можливостей його використання. Представлено аналіз інформації Євростату щодо участі дорослого населення країн ЄС в освіті і навчанні, а також міжнародних звітів з навчання впродовж життя, які свідчать, що за останні десять років у країнах ЄС спостерігалося збільшення участі дорослого населення в освіті і навчанні; особливо помітне зростання спостерігається у неформальній освіті; у звітах також зафіксовано наявність позитивного впливу різних форм освіти і навчання дорослих на продуктивність праці та зайнятість.
Автор обґрунтовує, що одним із показників розвитку системи освіти дорослих є її нормативно-правове забезпечення, рівень якого у переважній більшості зарубіжних країн є достатньо високим. Висвітлено зміни, що відбулися у розвитку законодавчого забезпечення України. Проаналізовано зміст проєкту закону України «Про освіту дорослих» (його ініціатори й співавтори МОН України, Українська асоціація освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), який пройшов громадське обговорення і готується на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. Схарактеризовано зміст розділів і статей, за якими унормовують питання, що раніше не підпадали у законодавче поле (статус і основні принципи діяльності Національної ради з питань підтримки освіти дорослих; створення Фонду підтримки освіти дорослих, визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті; провайдери освіти дорослих; підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих). Розкрито проблеми, вирішення яких сприятиме розвитку наукового забезпечення освіти дорослих в Україні, загалом та його нормативно-правового забезпечення зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кремень, В.Г. (ред.). (2011). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. https://bit.ly/2Vvrh0n

Кремень, В.Г. (ред.). (2016). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/166230/

Лук’янова, Л.Б. (2011). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Ніжин: ПП Лисенко М.М.

Лук’янова, Л. (2017). Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ТОВ «ДКС-Центр». https://bit.ly/37ArWn0

Лук’янова, Л.Б. (2018). Сучасні тенденції підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими в європейських країнах. Андрагогічний вісник, (10), 7-17.

Міністерство освіти і науки України. (2020, 7 вересня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих». https://bit.ly/3lWykec

OECD. (2016). Education at a Glance. OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/033aaa9d-en

UNESCO. (2016). 3rd Global Report on Adult Learning and Education: The Impact of Adult Learning and Education on Health and Well-Being; Employment and the Labour Market; and Social, Civic and Community Life. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://uil.unesco.org/adult-education/global-report/third-global-report-adult-learning-and-education-grale-3

UNESCO. (2019). 4th Global Report on Adult Learning and Education: leave no one behind: participation, equity and inclusion. UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://uil.unesco.org/adult-education/global-report/fourth-global-report-adult-learning-and-education


Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати
ЛУК’ЯНОВА, Л. Б. (2020). ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-2
Розділ
Загальні збори НАПН України