МЕНЕДЖМЕНТ «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ПРО ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ. ДУМКА НЕБАЙДУЖОГО

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Петро Якович КАЛИТА Українська асоціація досконалості та якості, м. Київ, Україна
Ключові слова: менеджмент, управління, керівництво, стандарти, системи менеджменту, менеджери

Анотація

У роботі вказано на важливість сучасних систем менеджменту для розвитку України та акцентовано увагу на ролі менеджерів у побудові, підтримці та удосконаленні таких систем. Проаналізовано стан підготовки менеджерів в Україні та виокремлено недоліки у цій справі. Основну увагу приділено аналізу визначення поняття «менеджмент» у ДСТУ ISO 9000:2015 та тлумачень, пов’язаних із терміном «менеджмент» в українських наукових колах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Баєва, О.В., Новальська, Н.І., & Згалат-Лозинська, Л.О. (2007). Основи менеджменту: практикум : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури.

Бесєдін, М.О., & Нагаєв, В.М. (2005). Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник. Київ: Центр навчальної літератури.

Гірняк, О.М., & Лазановський, П.П. (2000). Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Київ: Магнолія плюс, Львів: Новий світ.

Друкер, П. (2012). Менеджмент. Вызовы ХХI века. (Н. Макарова, пер. с англ.). Москва: Манн, Иванов и Фербер.

ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. (2001). Держстандарт України.

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю основні положення та словник термінів. (2008). Держспоживстандарт України.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (2015). Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»).

Калита, П.Я. (2020). Підготовка менеджерів в Україні. Педагогічна газета, (3).

Калита, П.Я. (2018). Ціна (не)якості. ZN.UA, (8-9).

Комарницький, І.Ф. (2016). Економічна теорія. Чернівці.

Хміль, Ф.І. (2003). Основи менеджменту : підручник. Київ: Академвидав.

ISO 9001:1987. Quality systems — Model for quality assurance in design / development, production, installation and servicing. (1987). https://www.iso.org/standard/16533.html

ISO 9004:2000. Quality management systems — Guidelines for performance improvements. (2000). https://www.iso.org/standard/28692.html

ISO 9000:2005. Quality management systems — Fundamentals and vocabulary. (2005). https://www.iso.org/standard/42180.html

ISO 9000:2015. Quality management systems — Fundamentals and vocabulary. (2015). https://www.iso.org/standard/45481.html


Переглядів анотації: 201
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2020-12-31
Як цитувати
КАЛИТА, П. Я. (2020). МЕНЕДЖМЕНТ «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ПРО ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ. ДУМКА НЕБАЙДУЖОГО. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-10
Розділ
Методологічний семінар НАПН України